Hjem Læringsstrategi Side 4

Læringsstrategi

Ledelse af (virtuel) social kapital i praksis

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Ledelse af (virtuel) social kapital i praksis

Dette indlæg sætter fokus på, hvordan samspillet mellem en aktiv lønpolitik på den ene side og en ditto personale(udviklings)politik på den anden kan skabe tydelighed i den måde, man leder forandringer til hverdag.

Indlægget bygger på specifikke observationer og erfaringer, jeg har hentet fra rigtige cases fra virksomheder, hvor vi arbejder med at indarbejde den moderne sociale lærende organisation – støttet af digitale sociale læringsrum.

Et konkret bud på, hvad moderne læringsledelse er, når man praktiserer det henne i virkeligheden.

Læs mere

Underkommunikerer I?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Underkommunikerer I?

Vi ved, at hovedparten af forandringsprocesser mislykkes helt eller delvist – og at den primære årsag til det er underkommunikation og manglende ledelse af forandringsprocessen …. (ref. John P. Kotter om Forandringsledelse 1995)

Virksomheder, der enten vækster meget, har arbejdspladser på flere geografiske lokationer og/eller ofte står overfor at skulle omstille sig til nye handleplaner og strategier, møder måske endda problemet med mislykkede forandringstiltag i særlig grad … (mit bud).

Samtidig ved vi, at den daglige uformelle sociale videns- og erfaringsudveksling, der sker mellem kolleger og medarbejdere på arbejdspladsen, udgør langt hovedparten af den samlede kompetenceudvikling og -implementering, der foregår på alle landets arbejdspladser – i virkeligheden langt mere end formelle kurser og seminarer.

Gad vide, om det er netop her – omkring ledelse af social/uformel læring, at du skal sætte ind overfor (kronisk?) underkommunikation – hvad tror du?

Læs mere

Evaluering – Niveau 3 Kirkpatrick (Adfærd)

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Kirkpatrick Niveau 3

Dette indlæg handler om Niveau 3 i Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring. Evalueringer på Niveau 3 skal hjælpe med at afgøre om en given adfærdsændring faktuelt er sket, som funktion af den læring, som er modtaget – og hvis forandringen er udeblevet, så er vi interesseret i at kunne afgøre hvorfor.

Man spørger simpelthen: “Hvor meget har vi flyttet os i praksis? Er det nok, så er det fint – er det for lidt, så skal vi gøre noget andet”.

Den her type af evaluering vil du typisk bruge i særligt to sammenhænge: Dels for at optimere på en given arbejdsgang – dels mere overordnet når du skaber viden om, hvilken forretningsmæssig konsekvens læringen/træningen har i praksis (sammen med evalueringer på Niveau 4).

Med dette indlæg får du mit bud på en konkret evalueringsmodel for Kirkpatrick Niveau 3, som du kan bruge i dit basis-tankesæt. Indlægget er primært henvendt til dig, som har ingen eller begrænset erfaring med at arbejde med evalueringer og læringseffektledelse – sekundært til dig, som bare gerne vil genopfriske grundlæggende metode om læringsledelse. Repetition er ALTID en god øvelse.

Læs mere og brug vores forslag til model