Hjem Casestudier Studenterrådgivningens Læringsfællesskab

Studenterrådgivningens Læringsfællesskab

Hjem Casestudier Studenterrådgivningens Læringsfællesskab

Studenterrådgivningens Læringsfællesskab

”I Studenterrådgivningen fejer vi ikke om lygtepæle!”

Under overskriften ”Bedre studietrivsel for højere faglighed” sætter Studenterrådgivningen ambitiøse mål for, hvordan de frem mod 2023 vil bidrage til bedre mental sundhed, stærkere studiemiljøer og forbedret læring blandt de studerende

iConnect platformen skal styrke det arbejde yderligere

”Vi vil, med afsæt i en stærk og velfunderet faglighed hos den enkelte rådgiver i Studenterrådgivningen, arbejde med en styrket fællesfaglighed. Og vi vil kontinuerligt udvikle vores nuværende kerneydelse og – med afsæt heri – udvikle nye ydelser, så vi kan imødekomme en mere varieret efterspørgsel.”

Udfordringen

Sanne Kjær, Afdelingsleder for Studenterrådgivningen (SRG) i Aarhus, Aalborg og Esbjerg, Psykolog, ph.d. og intern projektchef på implementeringsprojektet, forklarer:

”SRGs historiske kerneydelse er terapeutisk og socialfaglig funderet rådgivning. Overordnet set har vi en gennemsnitlig behandlingseffekt, men effekten opnår vi med særdeles få samtaler og effekten pr. samtale er dermed særdeles høj. Vi skal fastholde en relativt god behandlingseffekt på få samtaler og styrke den fælles faglighed, så endnu flere studerende får endnu bedre gavn af Studenterrådgivningens tilbud.”

”Det indebærer for alle vores ca. 60 medarbejdere i vores 10 afdelinger over hele landet, at vi sammen går ind i en dybere indsats for at videreudvikle vores nuværende kerneydelse inden for rammen af hvad vi kalder ‘1 studerende, 1 rådgiver i 1 time’ (111). Det betyder for os en mere radikal udvikling, der udfordrer forestillingen om, at de studerendes behandling altid bedst varetages inden for rammen af 111. Vi vil stræbe efter udvikling af nye, fagligt velfunderede rådgivningsydelser, som når bredere ud blandt de studerende og bidrager til en bedre behandlingseffekt eller færre brugte ressourcer i tilbuddet.”

Vi er igang

”Vi har allerede udviklet en række fora for struktureret metodeudvikling (supervision, behandlingskonferencer og afdelingsmøder). Vi vedligeholder og videreudvikler en fælles rådgivermanual, der sætter værdimæssige rammer for vores rådgivning. Og vi stræber efter at arbejde systematisk og aktivt med behandlingsrelevante data for at forbedre den enkeltes, afdelingens og SRGs tilbud til de studerende. Vi arbejder med strukturerede eksperimenter med kortere samtaler, gruppesamtaler, direkte visitation til workshops og andre tiltag, der udfordrer 111.”

”Så SRG er en organisation, der især i de senere år virkelig er rykket på de parametre, der betyder noget for vores studerende. Vi fejer ikke rundt om lygtepælene – her arbejder vi tungt med forandringsledelse for at nå vores målsætninger.”

Løsningen

Sanne fortsætter: “For os i SRG skal en digitalt støttet lærings- og kompetencestrategi udvikle den måde, vi tænker, leder og belønner fælles faglig udvikling. Vi har masser af krav til den platform, der skal hjælpe os videre – og er i virkeligheden også meget åbne for at udvikle vores tanker videre omkring værdierne i fælles/social kompetenceudvikling.”

”Et eksempel på et af de behov, som vi er meget klare omkring, kan være: Platformen og de metoder vi benytter, når vi arbejder med den, SKAL støtte op om og videreudvikle den måde, vi arbejder med Deliberate Practice på. Og det skal det gøre det på en måde, så det ALTID foregår GDPR-sikret. Vi skal altid sikre vores meget høje integritet i vores omgang med vores faglighed.”

”Rent teknisk har vi valgt at bygge SRGs fælles digitale læringsrum op omkring iConnect og op omkring den organiserings- og ledelsesmodel, som Roiit leverer sammen med implementeringen, der bygger på principperne i ”Lær selv, Lær af andre, Lær af Eksperten”.

“Med iConnect og de særlige metoder kan vi lave eksperimenterende og sociale læringshændelser på tværs af vores afdelinger på en måde, der styrker SRGs sammenhængskraft og som gør os stærkere sammen. Vi arbejder med egne videooptagelser af vores færdigheder og ekspertise, analyserer og fordyber os i vores kerneopgave og måder at arbejde på, og leverer feedback præcist og relevant til hinanden.”

”På den måde giver vi vores medarbejdere mulighed til at udforske og efterprøve vigtige personlige egenskaber som handlekraft og beslutningsdygtighed i de arbejdssituationer, de er optaget af i hverdagen – sammen med de kolleger, de har tillid til.” afslutter Sanne.

Roiit har udover softwaren iConnect leveret konsultationer omkring sociale digitale læringsstrategier og -governance, inspirationer og tankeværk til revisioner af code of conduct / code of practice og i et tæt arbejdsfællesskab leveret støtte til det praktiske arbejde i selve implementeringsprocessen og i det medfølgende organisationsudrulning.

Om Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. En studerende kan få hjælp hos Studenterrådgivningen, hvis vedkommende er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Studenterrådgivningen kan hjælpe med alt lige fra psykiske udfordringer til mere praktiske spørgsmål om SU, barsel eller sygdom.

For mere information, kontakt gerne Sanne Kjær på skj@srg.dk, eller besøg www.srg.dk eller Studenterrådgivningen på Facebook.