Hjem OnboardingProfilen

OnboardingProfilen

Hjem OnboardingProfilen

OnboardingProfilen

Refleksivt rapportværktøj om egen ledelse af medarbejderonboarding

Guidet refleksion kan optimere læring fra de gentagne komplekse arbejdsopgaver i onboarding af medarbejdere

(Talent Management / Professionel Onboarding)

OnboardingProfilen giver den ansættende linjeleder en bevidst reflekterende proces til at forstå, hvad han/hun kan gøre bedre i kommende onboardingprocesser

Kolb-OBP.jpg

Erfaring fra tidligere arbejde fortolkes og inddrages i starten af brugen af OnboardingProfilen og danner på den måde grundlaget for den ansættende leder til at søge ny viden forud for hans / hendes videre arbejde med at kunne onboarde nye medarbejdere.

Leder/medarbejderforhold er en væsentlig del af et godt onboardingforløb og har stor betydning for den oplevede medarbejdertilfredshed, som den nye medarbejder mærker, særligt i de kritiske første måneder.

Udvikling af den ansættende leders evne til at opbygge tilfredsstillende leder/medarbejderforhold er essentiel i enhver leders CPD/videreuddannelse og kræver ofte guidet refleksion med involvering af vejleder/mentor.

Ledere agerer i dagligdagen i mange forskellige, komplekse og ikke veldefinerede arbejdsopgaver. Evnen til at agere og tage beslutninger i et sådant miljø er en væsentlig del af lederes professionelle udvikling.

Guidet refleksion – sådan som OnboardingProfilen tilbyder det – kan specifikt optimere læringen fra de gentagne komplekse arbejdsopgaver, der specifikt ligger i medarbejderonboarding.

Sådan virker OnboardingProfilen

Faglig refleksion behøver ikke tage lang tid: På under 5 minutter har en ansættende linjeleder sin egen konkrete og personligt udarbejdede arbejdsskitse til god onboarding

Trin 1: Hvad er din erfaring?

Undersøg din måde at onboarde medarbejdere på

Trin 2: Hvad betyder det?

Vurdér forslag og anbefalinger

Trin 3: Hvad kan du så gøre?

Commit til handling: Kopier de brugbare forslag og anbefalinger ind i din arbejdskalender – og gå igang.

Copy/Paste

Fordele

Den refleksive rapport, som OnboardingProfilen leverer til brugeren af løsningen (den ansættende linjeleder), sikrer en struktureret og målrettet egen-vurdering over netop de tre elementer i refleksion, som vi har beskrevet ovenfor.

OnboardingProfilen leverer et sikkert og nuanceret grundlag for linjelederens prioritering mellem de mange konkrete ledelsesopgaver i en onboardingproces. Opgaveformuleringerne (eller anbefalinger til konkret handling, som fremkommer i brugerens OnboardingProfil), er afgørende for hvilke af ledelsesopgaverne, han/hun fokuserer på undervejs i onboardingen.

Overordnet set – fra et HR-ledelses-synspunkt – styrker OnboardingProfilen en effektiv og kontrolleret faglig udvikling af onboarding ved at levere data til strukturerede revisioner af jeres retningslinjer på området.

Det bidrager til at løse forskellige problematikker, som HR-funktioner ofte og helt naturligt har, bla… :

 • dét, at have for få centrale ressourcer til at nå helt ud til linjelederen og støtte ham/hende i de ledelsesopgaver, som naturligt skal varetages af linjelederen selv – nu her specifikt i forbindelse med onboarding.
 • dét, at struktureret imødekomme behovet for at reducere omkostninger til udviklings- og valideringsarbejdet – nu specifikt indenfor onboardingområdet.

Workshop: “Bedre Ledelse af Medarbejder-Onboarding”

Input til opdatering af jeres Line Manager CPD/IDP programmer anno 2022.

På workshoppen fordyber du dig i, hvordan Personlig Refleksiv Uddannelsesplanlægning med støtte i OnboardingProfilen kan udvikle jeres medarbejder-onboardingproces.

 • 1 dags company-workshop (7,5 timer) på din arbejdsplads + forberedelse + efterfølgende implementering
 • Simulering, Feedback og Repetition
 • Fokus på Handlekraft og Beslutningsdygtighed

Læs mere om workshoppen

Ja tak – jeg vil gerne høre mere om PRO-Workshoppen (Linket åbner en mail i dit mailprogram)

OnboardingProfilen-PRO

Virksomhedsløsning

Nyansættelser ved eksterne rekrutteringer, Interne rokeringer og forfremmelser, Freelance kontrakter, Fusioner og opkøb

Levér Formativ Kompetencevurdering til jeres linjeledere direkte fra jeres eget intranet

OnboardingProfilenPRO som et integreret system i HR-IS system portefølge

 • Implementér OnboardingProfilenPRO direkte på jeres intranet / hjemmeside via vores Rapid Implementation Proces
 • Lokaliseret tekstindhold for at øge relevansen og oplevet nytteværdi – indarbejdet i linielederes personlige CPD/IDP
 • Overholder jeres GDPR og security-krav
 • Få hjælp via vores guides eller vores metode-papers – eller hyr en Roiit-konsulent i en periode

Ja tak – jeg vil gerne høre mere om OnboardingProfilenPRO (Linket åbner en mail)

OBP Onboarding Intelligence

I PRO-versionen af OnboardingProfilen får du adgang til helt særegne data, der skaber overblik over, hvad jeres ansættende linjeledere er opmærksomme på i tilrettelæggelsen og gennemførslen af jeres corporate onboardingpolitikker:

 • Data/indikatorer om ‘transfer fra tanke til handling’
 • Præferencestatistikker
 • Individuelle profildata til personlig opfølgning
 • Data/indikatorer for 6C-modenhed (Compliance, Clarification, Comprehension, Culture, Connection og Collaboration)

Ja tak – jeg vil gerne høre mere om OnboardingProfilenPRO (Linket åbner en mail)

Roiits Manifest

I de næste 10 år forventer erhvervslivet, at nye investeringer i de store agendaer som covid-genåbning og Den Grønne Omstilling vil skabe vækst og en ganske betydelig merefterspørgsel efter arbejdskraft og kompetencer – i alle ender af arbejdsmarkedet.

Det rejser forskellige strukturelle spørgsmål: Er den tilstrækkelige mængde arbejdskraft til rådighed på arbejdsmarkedet? Har arbejdskraften de kvalifikationer og kompetencer, virksomhederne efterspørger? Og er arbejdskraften med de rette kompetencer og kvalifikationer til rådighed på det tidspunkt, hvor virksomhederne skal gennemføre investeringer?

Og på ledergangen i hverdagen går debatten: Hvad kan, bør og skal jeg – som leder – selv gøre bedre og/eller anderledes på daglig basis, i forhold til at lede selve onboardingen af vores nye medarbejdere – for at sikre, at alle nye medarbejdere bliver værdifulde for os også på den lange bane?

Vi hos Roiit vil forsøge aktivt at støtte den omstilling ved konkret at stille digitale beslutningsstøtteværktøjer til rådighed – gratis såvel som betalingsløsninger – for vores kolleger i branchen såvel som for virksomheder og deres medarbejdere.