Hjem Ledelsesrådgivning Digital læringsstrategi

Digital læringsstrategi

Hjem Ledelsesrådgivning Digital læringsstrategi

Digital læringsstrategi

Vores digitale læringsstrategiproces er en målrettet afklaring, der sikrer, at du kan kommunikere fokus og retning i dit projekt og du kommer godt fra start.
Typisk foregår det i en workshop over et par gange i en periode på et par uger, hvor vi sammen etablerer det beslutningsfundament, der er basis for den videre proces

Struktur i en enkel proces

Vi udvikler jeres digitale læringsstrategi efter en enkel og gennemskuelig model for proces og struktur.

Derigennem får du de værktøjer, du skal bruge ledelsesmæssigt: En målformulering, rammerne for udviklingen af læringspolitikkerne og en beskrivelse af den overordnede styringsmodel.

Vi gennemgår, hvordan forskellige læringsteknologier understøtter forskellige lærings- og træningsformer og læringssyn, som grundlag for scoping af den kommende proces

Indhold og leverancer

  • Idéudveksling og identifikation af muligheder
  • Formål, målgruppe(r), indhold og tidshorisont
  • Evt. snitflade til jeres digitale strategi i øvrigt
  • Business Case (BC) / Sagsfremstilling inkl. procesplan

Hvad drøfter vi derudover undervejs?

Vi kommer ind på, hvad mellemledernes forskellige læringssyn egentlig betyder for eksekveringsmulighederne fremadrettet.

Som en del af projektets overordnede risikovurdering vi vurderer, om det kan give mening at iværksætte en egentlig screeningsundersøgelse

Vi taler om, hvilke ressourcer, der er tilrådighed over projektperiode – og hvordan vi skal kvantificere det ønskede resultat. Også i den efterfølgende drift af løsningen.

Kan vi ved at omlægge læring og træning til yderligere digital læring i virkeligheden reducere omkostningerne til fysiske kurser. Vi kommer ind på “Blended Læring” som virkemiddel

Vi vil komme ind på værdien af den fortælling, vi har muligheden for at skabe – kommunikationsstrategien for projektet er et vitalt område, og vi sikrer, at det bliver prioriteret højt nok for at give os den nødvendige positive organisatoriske forankring

Vi aftaler samarbejdets rammer og organisering. Roller og ansvar både i det udførende og i det ledelsesmæssige og vi finder ud, hvordan projektet ikke løber af sporet pga manglende rollepræcisering