Hjem Casestudier Habitus Akademi

Habitus Akademi

Hjem Casestudier Habitus Akademi

Habitus Akademi

Habitus tilbyder botilbud, dagtilbud og mentorstøtte. De leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte, udviklende aktiviteter til borgere fra 15 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som er for krævende til at fungere i det etablerede specialmiljø. Habitus er i vækst og beskæftiger i dag omkring 500 medarbejdere – faste medarbejdere såvel som vikarer – og samarbejder med kommuner over hele landet.

Udfordringen

Habitus ønskede at lancere en række nye læringsinitiativer over for medarbejderne. Man ville modernisere selve måden at levere læring på som supplement til de eksisterende interne ofte lidt tunge kursusforløb – bl.a. ved også at tilbyde en mobil læringsplatform. Og man ønskede at styrke og opgradere hele organiseringen af kompetenceudviklingen.

Jette Deltorp, Fagdirektør i Habitus udtaler: “Læringsprojektet i Habitus er et forretningsudviklingsprojekt – ikke ”bare” et almindeligt it-projekt. Som sådan er det ikke effektivisering og besparelse, der er omdrejningspunktet for os, men vi oplever at begge dele vil kunne være effekten af en radikalt ændret læringskultur. Investering, motivering og effekt skal vi vurdere ud fra parametre, der understøtter Habitus kvalitet, brand, markedsføringsposition og strategi.”

Jette fortsætter: ”Det er et alment vilkår, at rigtig og falsk viden generelt er tilgængelig for alle – hele tiden. Vores medarbejdere er ikke anderledes end andre på det punkt, og de skal som alle andre mennesker også navigere i det flow. Derfor er vores evne til ”at skelne” og ”at lære” centrale kompetencer i vores hverdag, når vi gerne vil videreudvikle vores virksomhed.

”Hos os antager vi, at det er mest realistisk og effektivt, at vi vedligeholder vores viden digitalt”.

Løsningen

Jette valgte Roiit og Agylia Learning Management System (LMS) ud fra en overordnet strategi om, at Habitus skal være markedsførende på valid viden indenfor deres fagfelt og derfor skal de mestre læring bedre end andre i markedet.

Platformen kom til at hedde Habitus Akademi og blev branded, så det passede ind til deres nydesignede web-miljø i øvrigt.

“Roiit forstod tidligt, at det var vigtigt for os at starte fra toppen og få formuleret en decideret læringsstrategi, der knytter an til vores ønsker og mål og som vi kunne arbejde med i ledelsen” forklarer Jette. “Vi havde et meget effektivt indledende initieringsforløb, hvor vi fik fastlagt beslutningsgrundlaget, som nu er fundamentet for projektet og som skærper vores fokus og basis for al kommunikation og formidling om projektet”.

Habitus er opmærksomme på problematikken i at få viden ud at arbejde og skabe resultater i hverdagen – man har faktisk et begreb, som alle i virksomheden næsten intuitivt forstår: ”Transfer fra kursus til virkelighed”. Man er reelt optaget af, at viden skal kunne aktiveres til reel handling i hverdagen.

 

Habitus Akademi Mobil

”Roiit var i stand til at tilrettelægge en implementeringsproces, der skærpede vores forståelse af, hvad læring kan gøre for at styrke vores evne til at eksekvere vores overordnede virksomhedsstrategi og de satte særligt fokus på, hvordan vi i praksis skal organisere os for at kunne høste de gevinster, vi ønsker – samt hvordan teknologien kunne fremhæve og styrke nogle af de vigtigste fagligheder, vi har i Habitus”.

”Og de forstod, hvor vigtigt det er at få vores træningsprogram helt ud til en meget spredt modtagergruppe, der bor og arbejder over hele landet, og som bruger alle former for teknologier til at komme på nettet – hele døgnet. Det var vigtigt for os at vide, at vi kunne nå ud til alle, både nu og i fremtiden. For vi bliver mange flere medarbejdere fremover – så så meget desto mere vigtigt er det, at vi kan skalere løsningen i praksis – både teknisk og organisatorisk / ledelsesmæssigt – samt økonomisk”.

Resultatet

Det betaler sig på mange plan.

Jette konkluderer: ”Det gavner Habitus’ bundlinje, når vi støtter og udvikler vores medarbejderes forståelse af læring og deres daglige omsætning af dette til reel kvalitetssikret pædagogisk handling. Vi får hurtigere og bedre introduktion, mindre personaleflow og ikke mindst bedre beboertrivsel. Og vi kan omlægge vores omkostninger til vidensudvikling og interne kurser over mod en mere aktiv produktion af ny fælles viden – vores uddannelsesbudgetter ser simpelthen anderledes ud nu. Det er godt”.

”Og når det er sagt, så kan vi konstatere på vores fællesmøder, at initiativet med at skabe Habitus Akademi bliver taget rigtig godt imod af alle – såvel vores ledere som vores daglige medarbejdere – i øvrigt midt i en tid, hvor vi har supertravlt med at nå at vækste”.

”Alle vores tal og indikatorer fortæller os, at det her er en fornuftig investering”, afslutter Jette.