Hjem Workshop: “Bedre ledelse af medarbejder-onboarding”

Workshop: “Bedre ledelse af medarbejder-onboarding”

Hjem Workshop: “Bedre ledelse af medarbejder-onboarding”

Workshop: “Bedre ledelse af medarbejder-onboarding”

1 dags workshop (7,5 timer) + efterfølgende implementeringscoaching 4 uger efter (2 timer)

Workshop: “Bedre Ledelse af Medarbejder-Onboarding”

Bliv (gen)-introduceret til, hvorfor formativ kompetencevurdering – som HR-fagdisciplin og styringsværktøj – er en af jeres væsentligste grundsten i langsigtet udvikling af medarbejderonboarding

Input til opdatering af jeres Line Manager CPD/IDP programmer anno 2022.

På workshoppen fordyber du dig i, hvordan en særlig effektiv vurderingspraksis (Personlig Refleksiv Uddannelsesplanlægning) specifikt kan udvikle en af jeres helt centrale HR-processer: Medarbejder-onboardingprocessen.

Og du får tilmed en licens til et nydesignet online specialværktøj (OnboardingProfilen), der hjælper dig på vej til at kunne støtte dine Line Managers til at udføre Ledelse af Medarbejder-Onboarding effektivt i praksis.

Mulige gevinster ved deltagelse

Der er naturligvis altid flere potentielle gevinster at høste ved at deltage i workshoppen – personlige såvel som faglige. Vi har fremhævet særligt tre her, som relaterer sig til, hvad især din virksomhed kan opnå ved din deltagelse.

Øget HR-effektivitet: Omlæg jeres centrale HR-ressourcer og nå endnu bedre ud til linjelederen.
Reducerede omkostninger til udviklings- og valideringsarbejdet.
Styrker jeres samlede HR-tech-palette til også mere varigt at vedligeholde medarbejderes læringsudbytte og aktivt anspore til handling.

Deltagerprofil

Denne workshop henvender sig særligt til CHRO’s/HR-ledere eller HR-konsulenter med ansvar for læring/træning, der ønsker at arbejde endnu mere progressivt og strategisk med digitalt støttet læringsledelse.

Formodentlig er du allerede fagligt velfunderet, når det kommer til at støtte, motivere og udvikle Linjeledere / Line Managers på måder, så de kan indfri deres potentiale bedst muligt. Du er formodentlig allerede også veltrænet i at “flytte noget”, skabe forandringer, og altid være i tråd med jeres overordnede strategi og jeres grundlæggende værdier.

Samtidig ved du også, at det er et almént vilkår, at verden flytter sig og kravene fra dagens medarbejdere til arbejdspladsens kompetenceudvikling er anderledes end de var for bare få år siden – og at det faktum alene skærper kravene om og til dine genovervejelser af de læringsstrategier og -metodikker, du anvender i dag og i morgen.

Udbytte af workshoppen

 • Etabler et nyt HR-strategisk fundament for onboarding passende til et kommende 2022 i forandring: Hvad kan det strategiske afsæt være? Hvor skal medarbejder-onboarding generelt placeres som et corporate HR-indsatsområde i 2022 hos jer?
 • Genbesøg og opdatér din viden om Formativ Kompetencevurdering og Guidede Personlige Refleksive Uddannelsesplanlægning
 • Genbesøg og opdatér din viden om, hvordan du skelner mellem og organiserer centraliserede versus decentraliserede læringsrum (“6C”) – og hvorfor det er økonomisk attraktivt at indarbejde det princip
 • Adgang til – samt undervisning i – et helt nyt special-miniværktøj til Ledelse af MedarbejderOnboarding: OnboardingProfilen.
 • Mulighed for at udarbejde dit eget forslag til hvordan, du kommer godt i gang i praksis – en skitse for et simuleringsforløb
 • Genbesøge/repetere i et trygt kursusmiljø, hvordan du sikrer overensstemmelse mellem dét, du siger og ønsker, og dét, du faktuelt gør på arbejdspladsen mht netop jeres ledelse af onboarding.

Indhold

Vi arbejder med bl.a.:

 • Hvad brugergenereret læringsindhold kan være i praksis (Mikrolæring / Mikrohandling)
 • Hvad glemselsteori betyder i virkeligheden – og hvorfor Spaced Learning/Repetition er meningsfyldt i den sammenhæng
 • Hvordan de læringshandlinger, der er overens med jeres værdisæt for god onboarding, ser ud i virkeligheden
 • Hvordan den moderne lærende medarbejder ser ud – hvilke krav og behov har han/hun
 • Struktur for basale feedback metoder

Form

Denne workshop tager afsæt i anerkendt empiri omkring moderne ledelse af onboarding, herunder også gengivelser af vores egne undersøgelser udført i 2021, samt i læringsmetodikker, der understøtter udviklingsbehovet.

Vi tager metodikkerne til os og arbejder konkret med udgangspunkt i din virkelighed og dine erfaringer.

Dette er IKKE et traditionelt kursusforløb af typen, hvor jeg leverer alt indhold og derefter tester dig i din viden – og så er vi slut. Det er derimod i meget høj grad et forløb, der inviterer til din aktive deltagelse.

Du vil i fornuftig tid – inden selve workshoppen – modtage en konkret opfordring fra os i Roiit til den forberedelse, du med fordel kan gennemløbe, inden du skal arbejde i workshoppen. Og bla. skal vi også have sat en særlig version af OnboardingProfilen Basis op til netop jer, så systemet er klart til jer.

Selve workshoppen / arbejdsdagen skal du for vente vil være intensiv (vi skal nå virkeligt meget på virkelig kort tid), så du skal påregne at være “på” sådan set hele dagen.

Ca. 4 uger efter selve workshoppen mødes vi igen primært til feedback på det arbejde, du konkret har gjort efterfølgende for at implementere dét, du har lært, et sted på din arbejdsplads. Vi kigger bl.a på de data, som OnboardingProfilen leverer og drøfter, hvad der har været svært i praksis og hvad de næste trin med fordel kan være.

Så dit tidsforbrug på dette workshopforløb vil række ud over de 7.5 timer, vi fysisk tilbringer sammen på workshoppen, idet dog naturligvis gælder, at intet er obligatorisk – du må selv afgøre, hvordan og hvor meget, du vil engagere dig.

Du vil imidlertid helt sikkert opleve, at jo mere du arbejder synligt og initiativrigt, des mere vil du få ud af workshoppen og efterfølgende opleve, at du er klar til at gå videre med det lærte i din daglige praksis.

Mere generelt om vores workshops

Roiit’s væsentlige styrke i kursusmarkedet er, at vi designer alle vores læringsforløb op mod det grundlæggende vilkår for al læring og træning, nemlig: Risikoen for glemsel.

Vi ved, at det ikke er tilstrækkeligt alene at fokusere på kvaliteten af det faglige indhold + et motiverende læringsevent + test af basal viden. Der skal særskilte pædagogiske/didaktiske aktiviteter til, der beskytter og fastholder/udbygger (nytte)værdien af vores lærings- og træningsforløb, også i det lange løb.

Det tror vi på, at du som HR-leder, HR-konsulent, organisationsudviklingskonsulent eller i lignende stillinger med ansvar for kompetenceopbygning og -implementering efterfølgende kan bruge til at optimere på relationen til dine linjeledere og helt ud til forretningen.

Og – firmaworkshops hos Roiit er altid små hold (helst max 5 deltagere). Dvs. at der er plads og tid til din fordybelse i den tid, vi arbejder sammen (også selvom vores workshops er temmelig intensive).

Book dig ind på en anderledes og absolut vanebrydende læringshændelse

Underviser og facilitator

Undervisningen varetages af Peter Chr. Andersen. Peter er Roiit´s grundlægger, idémager og direktør og har altid været den primære drivkraft bag Roiit´s aktiviteter. Peter har i mere end 25 år beskæftiget sig med digitalt båret organisationsudvikling, såvel på det mere praktiske plan, som på strategisk niveau.

Tilmeld dig her til Roiit kursus