Hjem Casestudier

Casestudier

Hjem Casestudier

Casestudier

Under overskriften ”Bedre studietrivsel for højere faglighed” sætter Studenterrådgivningen ambitiøse mål for, hvordan de frem mod 2023 vil bidrage til bedre mental sundhed, stærkere studiemiljøer og forbedret læring blandt de studerende.

iConnect platformen og Roiits læringsledelsesmodeller skal styrke det arbejde yderligere.

Læs mere

headspace academy 2

headspace Danmark, en rådgivningstjeneste for unge i hele landet, vil bruge Agylia Learning Management System (LMS) og mobile læringsapplikationer til at levere sine læringsprogrammer, når både nye og erfarne medarbejdere og frivillige rådgivere skal trænes op til kunne arbejde, rådgive og støtte de unge mennesker, som opsøger dem – på de unges præmisser og i henhold til headspace’ grundliggende værdier

Læs mere om headspace academy

UC Diakonissestiftelsens digitale læringsfællesskab

SOSU-Diakonissestiftelsen ønskede som en væsentlig del af udviklingen af deres digitale læringsstrategi at opstille et digitalt læringsrum, der virkede godt i hverdagen overfor eleverne, og som var overkommeligt for lærerne at udvikle og implementere – også i et organisatorisk fællesskab.

Projektet hviler på brugergenereret mikrolæring i en digital social læringskontekst – ud fra en uhyre enkel og meget effektiv læringsformel:

  • Lær selv
  • Lær af andre
  • Lær af eksperten

Læs mere om UC Diakonissestiftelsens bevæggrunde for deres valg af proces med Roiit

Habitus Akademi Roiit Agylia

Habitus ønskede at lancere en række nye læringsinitiativer over for medarbejderne. Man ville modernisere selve måden at levere læring på som supplement til de eksisterende interne ofte lidt tunge kursusforløb – bl.a. ved også at tilbyde en mobil læringsplatform. Og man ønskede en styrke og opgradere hele organiseringen af kompetenceudviklingen.

Man valgte Roiit og Agylia Learning Management System (LMS) ud fra en overordnet strategi om, at Habitus skal være markedsførende på valid viden indenfor deres fagfelt.

Platformen kom til at hedde Habitus Akademi.

Læs mere