Hjem Casestudier Diakonissestiftelsens Digitale Læringsfællesskab

Diakonissestiftelsens Digitale Læringsfællesskab

Hjem Casestudier Diakonissestiftelsens Digitale Læringsfællesskab

Diakonissestiftelsens Digitale Læringsfællesskab

Brugergenereret Mikrolæring og Online Sociale Læringsnetværk som omdrejningspunkt for en Digital Læringsstrategi

Udfordringen

SOSU-Diakonissestiftelsen ønskede som en væsentlig del af udviklingen af deres digitale læringsstrategi at opstille et digitalt læringsrum, der virkede godt i hverdagen overfor eleverne, og som var overkommeligt for lærerne at udvikle og implementere – også i et organisatorisk fællesskab.

Taktikken var fra starten klar; projektet skal være robust og langsigtet – og samtidig økonomisk overskueligt. Og det skal være funderet i en grundlæggende forståelse for, hvad der skaber succes, når man skal lede digitale læringsfællesskaber, som kan levere på tre fronter:

  • Øget læring
  • Højnet trivsel
  • Øget grad af ”fastholdelse” i uddannelse

Kim Petersen, Rektor og Fagchef for UCD, og Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder for Social- og sundhedsuddannelserne, var meget tydelige allerede fra start: ”Vi er ikke en stor virksomhed og vi har alt andet lige en begrænset økonomi. Samtidig er vi i skarp konkurrence i vores marked og derfor skal vores måde at drive en digital strategi på være med til at differentiere og skærpe os sammen med fremtidens elever”. Og Louise fortsætter: ”Vi ønsker at forstå og vide, dels hvordan vores lærere arbejder godt med vores valg af læringsteknologi – dels hvordan vores elever responderer godt på den måde, vi udvikler og driver vores digitale lærings- og støttekultur”.

Løsningen

Kim og Louise gik ind i projektet sammen med Roiit, fordi indgangsvinklen til løsningen af opgaven har en mere bredspektret tilgang end alene en implementering af en given it-læringsløsning. ”Vi arbejder ud fra viden om vores læringssyn og om god læringseffektledelse”, fortæller Louise. ”Vi har ikke tidligere på denne måde arbejdet målrettet på at implementere digitale sociale læringsrum, så projektet er i sig selv en læringsvej for os. Vi har sammen med Roiit lagt en skarp arbejdsplan det kommende år, hvori vi i to hovedspor dels opsætter en Facebook Gruppe som den sociale læringsplatform, vi som udgangspunkt arbejder i, dels implementerer vores bagvedliggende didaktiske tanker og ønsker om social læring.”

Louise uddyber: ”Vi styrer efter de indikatorer, vi har sat op for at kunne pejle på de systemmæssige egenskaber som ramme for deltagertilfredshed. Altså, hvor godt fungerer Facebook Gruppens brugergrænseflade i virkeligheden til det formål, vi har. Derudover har vi sat pejlemærker op for de mere sociale faktorer (antal aktive/inaktive deltagere, graden af rummelighed, tillid og gensidighed omkring – også spontan – udveksling af lært praksis). De sociale faktorer vil fortælle os noget om elevernes oplevede følelse af tilhørsforhold til gruppen, til faglæreren, og til SOSU, UCD, hvilket er opskriften for at opnå succes med online sociale læringsgrupper.”

”Tilsammen fortæller disse pejlemærker os noget meningsfyldt om elevens samlede oplevede loyalitetsfølelse overfor SOSU, UCD, hvilket er præcis noget af dét, vi søger, når vi arbejder strukturelt med fastholdelse og motivation af elever i vores undervisningsforløb.”, fortæller Louise.

Resultatet

”Når dette opstartsprojekt er færdig ultimo 2018, opsamler SOSU, UCD sammen med Roiit alle data, kvantitative såvel som kvalitative, som projektet er designet til at generere undervejs, og sammen gennemfører vi en fælles refleksion, status og evaluering, således at vi kan integrere og skalere dét, vi har lært undervejs, i vores måde at arbejde videre på fremadrettet.”

”Vi har forventninger om, at dette kan være med til videreudvikle SOSU, UCD særligt i forhold til at tilføre vores lærere nye digitale færdigheder, som de kan arbejde videre med i deres daglige praksis, i en ellers travl hverdag, hvor de har meget om ørerne.”

”Det er helt afgørende for os i et generelt uddannelsesmarked, hvor kravene skærpes år for år, at vi godt rustet i vores profil særligt på dette område. Det tænker vi, at vi vil være på denne måde”, afslutter Louise Elmgaard Thiem.