Software til
kompetence- og
innovationsledelse

Vi kultiverer faglige og lærende fællesskaber

Roiit leverer specialsoftware til virksomheder og organisationer, der har behov for at styrke deres innovation, ideation og læring/kompetenceudvikling – og vi rådgiver med særlig fokus på social medarbejdertræning, professionalisering, kvalitetssikring og forretningsudvikling.
  • Digitalt støttet forretningsudvikling
  • Proces, Program og Projektledelse
  • Organisationsudvikling og -design

Software til Kompetence- og Innovationsledelse

Stor eller lille virksomhed?
Uanset, så leverer Roiit stærke byggesten til en optimeret HR-it-strategi

Som officielle skandinaviske implementeringspartnere leverer vi markedsledende, cloudbaseret
læringssoftware og -infrastrukturer samt idéledelsessoftware til alle virksomheder uanset størrelse – helt fra mikrovirksomheder og løstkoblede projektorganisationer på bare 10 medarbejdere, til små og mellemstore virksomheder måske spredt på flere lokationer, og helt op til de store danske organisationer

OnboardingProfilen er et danskudviklet start-up projekt og er et refleksivt rapportværktøj, som ansættende linjeledere bruger som støtteværktøj til egen praktisk ledelse af medarbejderonboarding.
Guidede refleksioner kan optimere læring fra de gentagne komplekse arbejdsopgaver i onboarding af medarbejdere
(Talent Management / Professionel Onboarding)

Læs mere

iConnect_platform

Med iConnect arbejder du på en GDPR-sikker platform med egne videooptagelser af færdigheder og ekspertise – videoer, du kan dele med dine kolleger, så I sammen kan analysere og fordybe jer i faglige detaljer i jeres praksis og måder at arbejde på.

Læs mere

Agylia LMS er en mobil, skalérbar og uhyre driftsikker digital læringsplatform. Du får maksimal mulighed for at planlægge, målrette og levere mange forskellige typer af uddannelse/læring, reference- og støttematerialer til jeres medarbejdere.

Læs mere

Ledelse og organisering af læring og innovation

Ledelsesrådgivning

Roiit leverer stærke rådgivningsydelser indenfor digital læringledelse – vi leverer Læringsstrategier, udvikler jeres unikke Læringssyn og indarbejder Effektmål – ledelsesdiscipliner, der skaber en solid organisatorisk implementering af digitale læringsløsninger.

Læs mere

Roiit Ledelsesrådgvining - Frontpage

Brug Roiit aktivt – på flere måder

Når du undersøger tingene selv

Du kan bruge sitet her, som een af dine kilder til at opsamle ny viden, når du arbejder med at indsamle viden om moderne lærings- og innovationsledelse.

Vi publicerer jævnligt vores egne faglige tekster og vi linker til relevante informationer fra vores bagland, som du er meget velkommen til at holde dig orienteret i.

Brug vores Tema Blog

Link til vores LinkedIn side

Når du har brug for et godt råd eller sparring

Få 15-minutters gratis 1:1 Innovation, Learning & Development sparring med en Roiit udviklingskonsulent om jeres omlægning til mere digitale lærings- eller innovationsløsninger – over telefonen – her – nu!

✓ Videnskabeligt afsæt
✓ Praktisk tilgang
✓ Effektive værktøjer
✓ Udbytte her og nu

Få råd – nu! (linket åbner en mail i dit mailprogram – send den til os)

Når du skal igang med et projekt

Uanset om du vil gå i gang selv uden konsulentbistand, eller om du har behov for faglig assistance til at køre en Proof-of-Concept proces for at indsamle evidens, et Pilot-projekt for at afdække risiko og muligheder, eller et Full-scale implementeringsprojekt, så står vi klar med viden, mandskab, værktøjer og metoder, der bringer jer sikkert i mål

Hør mere om, hvordan vi sætter processer godt igang (linket åbner en mail i dit mailprogram – send den til os)

Case

Under overskriften ”Bedre studietrivsel for højere faglighed” sætter Studenterrådgivningen ambitiøse mål for, hvordan de frem mod 2023 vil bidrage til bedre mental sundhed, stærkere studiemiljøer og forbedret læring blandt de studerende.

iConnect platformen og Roiits metodeværk skal styrke det arbejde yderligere.

SRG er en terapeutisk og socialfaglig funderet rådgivningsvirksomhed med godt 60 medarbejdere i 10 afdelinger over hele landet.

Poll

Roiit Small Research Team spørger HR-professionelle: “Hvor peger L&D hen i 2021?

Læringstaktisk ledelse i lyset af covid-19

Vi laver screeninger og stikprøveundersøgelser blandt danske og svenske HR-professionelle om deres tanker og intentioner for deres Learning & Development initiativer i 2021.

Læs mere

Miniakademi: 8 Videoer
Nøglebegreber om Mikrolæring

Fordyb dig i argumentationen bag Mikrolæring – lidt ad gangen og når det passer – og indarbejd principperne i dit udviklingsarbejde

  • Hvad er Mikrolæring (og Mikrohandling)
  • Hvilke gevinster kan du typisk høste ved at indtænke Mikrolæring som formidlingsprincip
  • Hvordan kan du indarbejde Mikrolæring i jeres digitale læringsstrategier
  • Hvilke tekniske overvejelser skal du gøre dig, når du vælger Mikrolæring som et primært formidlingsprincip