Moderne digitale
læringsløsninger
til virkelig gode
arbejdspladser

“Medarbejdere handler kompetent, fordi de har den viden, de skal bruge”

Roiit implementerer markedets skarpeste mobile digitale læringsløsninger (Learning Management Systemer/LMS samt coaching/mentoring support software) i virksomheder og organisationer – særligt indenfor social-, sundheds-, omsorgs-, velfærdssektoren med særlig fokus på medarbejdertræning, professionalisering og kvalitetssikring
  • Digital lærings-strategiudvikling
  • Proces, Program og Projektledelse
  • Organisationsudvikling og -design
  • Implementering af e-læringsteknologi
  • Udvælgelse af kursus- og indholdsleverandører
Indenfor det bredere spektrum af HR-tech løsninger er Roiit specialister i implementeringer af dedikeret læringssoftware. Som officielle skandinaviske implementeringspartnere, leverer vi markedsledende digitalt læringssoftware og -infrastrukturer fra Agylia LMS og fra iConnect.

Agylia LMS er en mobil, skalérbar og uhyre driftsikker digital læringsplatform. Du får maksimal mulighed for at planlægge, målrette og levere mange forskellige typer af uddannelse/læring, reference- og støttematerialer til jeres medarbejdere.

Læs mere

iConnect_platform

Med iConnect arbejder du på en GDPR-sikker platform med egne videooptagelser af færdigheder og ekspertise – videoer, du kan dele med dine kolleger, så I sammen kan analysere og fordybe jer i faglige detaljer i jeres praksis og måder at arbejde på.

Læs mere

Ledelsesrådgivning

Roiit leverer stærke rådgivningsydelser indenfor digital læringledelse – vi leverer Læringsstrategier, udvikler jeres unikke Læringssyn og indarbejder Effektmål – ledelsesdiscipliner, der skaber en solid organisatorisk implementering af digitale læringsløsninger.

Læs mere

Roiit Ledelsesrådgvining - Frontpage
Headspace logo

Case: Landsdækkende social humanitær organisation professionaliserer sine arbejdsgange i dyb respekt for egne værdier

Miniakademi: 8 Videoer
Nøglebegreber om Mikrolæring

Fordyb dig i argumentationen bag Mikrolæring – lidt ad gangen og når det passer – og indarbejd principperne i dit udviklingsarbejde

  • Hvad er Mikrolæring (og Mikrohandling)
  • Hvilke gevinster kan du typisk høste ved at indtænke Mikrolæring som formidlingsprincip
  • Hvordan kan du indarbejde Mikrolæring i jeres digitale læringsstrategier
  • Hvilke tekniske overvejelser skal du gøre dig, når du vælger Mikrolæring som et primært formidlingsprincip

Hvor digitalisering af kompetenceudviklingen tidligere var sporadiske, medarbejderdrevne initiativer med en video her og en online-test der, så ser vi nu en langt større strategisk og ledelsesmæssig forankring af digitaliseringen af kompetenceudviklingen.

Virksomhedernes ledelser fastsætter rammer og mål for brugen af digitale læringsteknologier og arbejder med at skabe et miljø, der understøtter og fremmer den digitale anvendelse i hverdagens arbejde.

Grundlæggende åbner digitalisering for nogle fordele, som er interessante; skalering til relativt lavere omkostninger, nemmere distribution, kvalitetssikring og compliance og ikke mindst mulighed for øget mobilitet i hverdagen.

Mål om øget digitalisering af læringen kan bl.a. medføre udarbejdelse af en decideret digitaliseringsstrategi, som skaber fundament for etablering af en ny moderne læringsplatform, der kan understøtte den samskabende læring, samt udvikling af nye tilgange til læring og og ny organisering af viden om fagligheden

Ansøg om 1:1 faglig sparring

Kunne det ikke være fantastisk, at det var virkelig nemt at skrue op og ned for din kompetenceudviklingsaktiviteter?

Vil du sætte mere kraft på dit eget arbejde med din virksomheds kompetenceudvikling, og har lyst til (og behov for) at arbejde i nye retninger – men savner at kunne finde den præcise vej, når det skal digitalt støttes og styrkes, så ansøg her om gratis kernefaglig sparring omkring en konkret problemstilling, som du bøvler med her og nu, så du kan komme videre, INDEN du brænder yderligere kroner af på jeres kompetenceudvikling.

Det vil jeg gerne