Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringsorganisation

Ledelse af Læringsorganisation

Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringsorganisation

Ledelse af Læringsorganisation

“Ledelse af LæringsOrganisation” er den central læringsledelsesopgave, hvor du arbejder med at videreudvikle og indarbejde selve det organistoriske  fundamentet for jeres læringsstrategi – inklusiv de digitale støttesystemer

Ledelse af jeres LæringsOrganisation

  • Forstå din egen og andres tilbøjelighed / forkærlighed for, hvordan læring og træning foregår optimalt
  • Givet dette, forstå dernæst, hvilke ledelsesmæssige muligheder, du har, for at designe online læringsløsninger, der passer til de mennesker, der skal bruge dem i hverdagen
  • Udarbejd planen, der justerer jeres ressourcer hen imod en styrket mere sammenhængende digital læringsløsning

Indhold og leverancer

  • Struktureret screening af læringssyn (spørgeskema) blandt udvalgte ledere/medarbejdere
  • Bearbejdning af nøglekarakteristika af læringssynet
  • Design af passende lederskab
  • Design af passende organisering (Struktur, Proces og Kultur)

Typisk indgår en læringssynsworkshop som et element i forløbet i Forberedelsesfasen – altså efter den indledende proces med at etablere Businesscasen.
Det er definerende for, hvordan belønningsstrukturen lavpraktisk bliver designet ind i den endelige løsning – og hvis der er behov for det, så indgår det som en del af et mere overordnet politikudviklingsarbejde.

Da dette er udvikling af læringsledelse, så giver det god mening at screene ledere først – og afhængig af størrelsen af din organisation, så kan det give mening at prioritere netop dér, hvor de første pilotprojekter udrulles.

Men der er som sådan intet, der tilsiger, at man ikke kan screene samtlige medarbejdere. Det er alene et spørgsmål om tid og ressourcer til at gennemføre det.

Undersøgelsen tager ikke meget mere end 10 minutter at udfylde. 7 spørgsmål med 4 svarmuligheder og kan gennemføres meget enkelt. Efterbehandlingen og bearbejdning sørger Roiit for.

“It is a matter of choice of what type of organization and what type of learning environment you want to work in. But also, you will, as a leader, be responsible for shaping that environment.
So what decisions would you make for how to organize a learning environment?”

Professor Richard Elmore, Harvard Graduate School of Education, Designer af Leaders of Learning.