Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringsorganisation

Ledelse af Læringsorganisation

Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringsorganisation

Ledelse af Læringsorganisation

“Ledelse af LæringsOrganisation” er Roiit’s ledelsesmodel for, hvordan du arbejder med at videreudvikle og indarbejde selve det organistoriske fundament for jeres læringsstrategi – inklusiv de digitale støttesystemer

Ledelse af jeres LæringsOrganisation

  • Forstå din egen og andres tilbøjelighed / forkærlighed for, hvordan læring og træning foregår optimalt
  • Givet dette, forstå dernæst, hvilke ledelsesmæssige muligheder, du har, for at designe online læringsløsninger, der passer til de mennesker, der skal bruge dem i hverdagen
  • Udarbejd planen, der justerer jeres ressourcer hen imod en styrket mere sammenhængende digital læringsløsning

Aktivér din LæringsOrganisation

Studier peger på, at det er forskelligt, hvordan mennesker omsætter læring til handling.

Ledelse af lærende organisationer kan inddeles i 4 arketyper, alt efter om læring opfattes som en individuel eller en kollektiv aktivitet og om læringen ledes og organiseres hierarkisk eller distribueret.

De dertil hørende strukturer, processer, kulturer og digitale støttesystemer kan du som ansvarlig for jeres læringsorganisering aktivt selv lære at designe og lede.

Det Hierarkisk Individuelle Læringsmiljø

For at opnå succes med dit lederskab i et Hierarkisk Individuelt Læringsmiljø skal du indarbejde eksterne/ledelsens krav i medarbejderens daglige arbejde

Det Distribuerede Individuelle Læringsmiljø

For at være en succesfuld leder af et Distribueret Individuelt læringsmiljø skal du kunne formulere en appellerende målsætning for læring, som er formet af din forståelse af de behov, krav og præferencer, som hvert enkelt medarbejder har.

Det Hierarkisk Kollektive Læringsmiljø

For at opnå succes med dit lederskab i et Hierarkisk Kollektivt Læringsmiljø skal du lede i henhold til de krav, som (eksterne) autoriteter stiller til, hvad der skal læres og kunnes – samtidig med, at du er i stand til at skabe fællesskab omkring de normer, værdier, principper og praksisser, der skal være specifikke for netop jeres læringsmiljø og -fællesskab.

Det Distribuerede Kollektive Læringsmiljø

For at være en succesfuld leder i Distribuerede Kollektive Læringsmiljø skal du være særlig optaget af at identificere og aktivt anerkende fælles værdier, holdninger og mål, som kan binde det lærende fællesskab sammen.

Fordele ved at arbejde med metodisk læringsledelse

Alle organisationer indeholder alle 4 læringsmiljøer som udgangspunkt – men der er typisk een, der er den dominerende.

Når du målretter din ledelse og organisering af læring via vores metoder og guidelines, kan du optimere effekten og skabe øget omsætning af læring til egentlige resultater.

“It is a matter of choice of what type of organization and what type of learning environment you want to work in. But also, you will, as a leader, be responsible for shaping that environment.
So what decisions would you make for how to organize a learning environment?”

Professor Richard Elmore, Harvard Graduate School of Education, Designer af Leaders of Learning – vores metodes teoretiske fundament.