Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringsorganisation

Ledelse af Læringsorganisation

Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringsorganisation

Ledelse af Læringsorganisation

“Ledelse af LæringsOrganisation” er Roiit’s ledelsesmodel for, hvordan du struktureret arbejder med at videreudvikle det grundlæggende organisatoriske fundament for jeres virksomheds L&D-strategi.

Ledelse af jeres LæringsOrganisation

 • Forstå din egen og andres tilbøjelighed / forkærlighed for, hvordan læring og træning foregår optimalt
 • Givet dette, forstå dernæst, hvilke ledelsesmæssige muligheder, du har, for at designe online læringsløsninger, der passer til de mennesker, der skal bruge dem i hverdagen
 • Udarbejd planen, der justerer jeres ressourcer hen imod en styrket mere sammenhængende digital læringsløsning

Aktivér din LæringsOrganisation

Hvornår stiller du særligt skarpt med Ledelse af Læring?

Hos os er Ledelse af Læring koncentreret særligt omkring fire helt centrale udviklingsprocesser, der berør de allermest sårbare medarbejderudviklingsprocesser i en virksomhed.

Sammen med dig laver vi en analyse af din forretning og stiller skarpt på netop jeres fokusområder, så jeres læringsledelse kommer til at understøtte præcis de tidspunkter, hvor der kan være allermest på spil for jeres medarbejdere og for jeres ledere.

 • Interne rokeringer og forfremmelser
 • Eksterne ansættelser
 • Freelance og kontraktansættelser
 • Fusioner og opkøb

Er et eller flere af disse “medarbejder-forgreningspunkter” på lystavlen hos jer, så book allerede nu et møde med os, så sikrer vi, at du kommer helt rigtigt videre.

Undersøg din Læringsledelse

Ved du, hvordan du tænker, hvad Læring i virkeligheden er?

Der findes ikke noget quickfix til at blive bedre til Læringsledelse. Man skal vide, hvor man kommer fra – så et godt sted at starte er at kigge på sig selv først, inden man forstår andre. Med vores nye 360° test får du identificeret dit særlige syn på læring – hvilken arketype du minder om i din måde at tænke læring på.

 • Compliance og Formel Læring,
 • Personlig og Individuel Læring,
 • Normer og Værdier og Principper,
 • eller mest Sociale Lærende Fællesskaber?

Herfra går vejen til at tænke videre på design af passende kultur, strukturer og processer – og passende digitale støttesystemer – også for andre i din virksomhed. Det handler om at sætte synlig retning.

Du kan ikke svare rigtig eller forkert på noget – du skal blot svare så ærligt som muligt på 7 spørgsmål, så du kan præcist indfange og fastholde, hvad du personligt mener kendetegner læring.

Og du får en one-on-one gennemgang og tolkning af dit resultat efterfølgende.

Benchmark afdelinger op mod hinanden

Styrk jeres performance

Når du leder jeres læringsindsatser efter samme metodeværk over større dele af virksomheden, bliver det muligt for jer at benchmarke afdelingerne op imod hinanden.

Med vores rammeværk kan du indarbejde en fælles organisations- og rolle/ansvar model – og et fælles sprog omkring læring og kompetenceudvikling, således at du som L&D-ansvarlig kan bevare overblikket over jeres læringsinitiativer på afdelingsniveau. Du kan hurtigt identificere hotspot-problematikker fra forskellige afdelinger og danne dig et overblik over, hvilken afdeling der performer bedst ud fra forskellige parametre. Og du kan også gå ned i hver parameter, og spørge ind til, hvor det går bedst, og hvor det kan gå bedre.

Med en fælles læringsledelsesmodel får du bedre indblik i performancegraden, og når du har det, er det lettere for dig at øge den.

Inspiration: Læs en case

Ledelse af (virtuel) social kapital i praksis

En case bygget på principper for Hierarkisk Kollektiv læringsorganisering

Gratis Ressource – download vores arbejdsskabelon

Undgå forgæves arbejde!

Download vores Trello ArkeTypeTemplate – så er du godt igang

Ledelse af motiverende onboardingforløb

Når ledelse og opfølgning på eksterne ansættelser og interne rokeringer skal handle om andet og mere end digitale tjeklister og mails om indkøb af nye kontormøbler og login til firmaets fællesdrev.