Hjem Roiit Small Research Team

Roiit Small Research Team

Hjem Roiit Small Research Team

Roiit Small Research Team

by Peter Chr. Andersen

Large Teams Develop, Small Teams Disrupt

Roiit Small Research Team

Roiit Small Research Team stræber efter svar på spørgsmålet: Hvor er innovationspotentialet indenfor HR-systemunderstøttelse størst?

Roiit Small Research Team er et løst-koblet undersøgelsesteam, der særligt opererer indenfor nytænkning af digitalisering af HR-verden.

Hvor store udviklingsteams kan være særligt velegnede til at finansiere, videreudvikle, fremme og skalere løsninger, så udnytter vi i Roiit Small Research Team, at små teams kan optræde mere destabiliserende i det eksisterende miljø og være fokuseret på at problematisere og arbejde nysgerrigt – og i virkeligheden på den måde være forløberen for de større udviklingsmiljøer.

Der er således en meget fin rollefordeling, hvor de to teamtypers vilkår og omstændigheder supplerer hinanden og i fællesskab skaber den værdikæde, der skal drive HR-innovation.

Der synes imidlertid at være færre uafhængige små innovative teams i HR-markedet nu end tidligere. Den udvikling tror vi i Roiit skævvrider den innovative fødekæde og mainstreamer nytænkning uhensigtsmæssigt – til skade for virksomhederne konkurrenceevne og ultimativt for slutkunderne oplevelse af nytte.

Roiit Small Research Team er derfor Roiits nye initiativ, som vi starter op i august 2019, og som rækker udover Roiits egen kernemission og ud til hele HR-Tech-miljøet, for at imødekomme den udviklingstendens.

Her insisterer vi på at ville være en uafhængig del af en nødvendig fødekæde af nytænkning og idéudvikling inden for HR-verden, på vores måde og med vores egen berettigelse.

Vores opgave og mission

Måden vi er små på i Roiit Small Research Team og vores position i innovationsfødekæden, styrer således vores formål og vores mission.

i Roiit Small Research Team inviterer vi virksomhedskunder til samarbejde omkring innovation indenfor HR-systemunderstøttelse.

Vores primære bidrag udmøntes i vores hjørneprodukt Dansk HR-Tech Survey, som vil være et årligt tilbagevendende, dybdegående virksomhedsstudie vedrørende cloud baserede HR-løsninger i danske virksomheder med dertilhørende faglige netværk, rapporter, konferencer og ydelser/services til progressive kunder.

PS

En klog mand har sagt: ”Når man tillægger enhver afvigelse fra normalen at være en fejl i måleapparatet, så bliver det logisk umuligt at fravige etablerede forventninger!”.

En anden smart mand har sagt dette i lidt mere moderne termer: “If you can’t feed a team with two pizzas, it’s too large.” (Jeff Bezos, Amazon)

Uanset akademisk tilgang, så tror vi i Roiit Small Research Team på kraften i det lille team og vi tror på værdien af dynamik i et løst-koblede innovationsfællesskab.