Hjem Roiit Small Research Team

Roiit Small Research Team

Hjem Roiit Small Research Team

Roiit Small Research Team

… Large Teams Develop, Small Teams Disrupt

Roiit Small Research Team

Roiit Small Research Team stræber efter svar på spørgsmålet: Hvor er innovationspotentialet indenfor HR-systemunderstøttelse størst?

Roiit Small Research Team er et løst-koblet undersøgelsesteam, der særligt opererer indenfor nytænkning af digitalisering af HR-verden.

Hvor store udviklingsteams kan være særligt velegnede til at finansiere, videreudvikle, fremme og skalere løsninger, så udnytter vi, at små teams kan optræde mere destabiliserende i det eksisterende miljø og være fokuseret på at problematisere og arbejde nysgerrigt – og i virkeligheden på den måde være forløberen for de større udviklingsmiljøer.

Der er således en meget fin rollefordeling, hvor de to teamtypers vilkår og omstændigheder supplerer hinanden og i fællesskab skaber den værdikæde, der skal drive HR-innovation.

Der synes imidlertid at være færre uafhængige små innovative teams i HR-markedet nu end tidligere. Den udvikling tror vi i Roiit skævvrider den innovative fødekæde og mainstreamer nytænkning uhensigtsmæssigt – til skade for virksomhederne konkurrenceevne og ultimativt for slutkunderne oplevelse af nytte.

Roiit Small Research Team er derfor Roiits nye initiativ, som vi starter op i august 2019, og som rækker udover Roiits egen kernemission og ud til hele HR-Tech-miljøet, for at imødekomme den udviklingstendens. Her insisterer vi på at ville være en uafhængig del af en nødvendig fødekæde af nytænkning og idéudvikling inden for HR-verden, på vores måde og med vores egen berettigelse.

Vi stræber efter, at vores bidrag udmøntes på forskellige måder, gerne som tilbagevendende, dybdegående studier i cloudbaserede HR-løsninger i danske virksomheder med dertilhørende faglige netværk, rapporter, konferencer og ydelser/services til progressive kunder.

Måden, vi er små på i Roiit Small Research Team og vores position i innovationsfødekæden, styrer således vores formål og vores mission.