Hjem Workshop: “Bevidst Målrettet Medarbejdertræning”

Workshop: “Bevidst Målrettet Medarbejdertræning”

Hjem Workshop: “Bevidst Målrettet Medarbejdertræning”

Workshop: “Bevidst Målrettet Medarbejdertræning”

1 dags company-workshop (7,5 timer) + forberedelse + efterfølgende implementeringscoaching = varighed ca. 4 uger fra start til slut

Bevidst Målrettet Medarbejdertræning

Simulering, Feedback og Repetition / Digitalt understøttet Coaching og Mentoring

Få bedre styr på, hvordan du ruller uformelle, digitale sociale læringsrum ud i din arbejdsplads – uden at det springer alle budgetter – og før end du brænder flere penge af på budgettet for kompetenceudvikling end højst nødvendigt.

Denne workshop handler i udgangspunktet ikke kun om værdien af det gode Coaching-/Mentorsoftware, men i virkeligheden mere konkret om, hvordan du skaber konstante læringsmuligheder og -anledninger i en digital tidsalder i et anerkendende samspil med medarbejdere, der stiller nye krav til personlig udvikling på arbejdspladsen, der ikke altid kan løses på traditionel vis.

Vi arbejder i iConnect, som er en specialiseret coaching/mentoring platform

iConnect Roiit

Du fordyber dig i, hvordan du konkret opbygger din egen gameplan for Bevidst Målrettet Træning. Gennem de 3 step (“Lær Selv / Lær af Andre / Lær af Eksperten”) skaber du din sammenhængende model for anerkendende, motiverende og samskabende læringsfællesskaber, som du kan replikere og skalere på din arbejdsplads.

Vil du vide mere om iConnect: Tjek her

Lær selv
“Lær selv” / Demonstrér
“Lær af andre” / Vurdér
Lær af Eksperten
“Lær af eksperten” / Optimér

Princippet i Bevidst Målrettet Træning (social læring med brugergenererede videoer/mikrolæring på mikrohandling) styrker et særligt væsentligt element: Her får medarbejderen lejlighed til at udforske og efterprøve vigtige personlige egenskaber som handlekraft og beslutningsdygtighed i de situationer, der er centrale i arbejdsdagen.

Måske kender du allerede tankesættet – måske ikke. Måske har du tænkt, at den form for læring/træning er svær at styre i dagligdagen og har forladt tankegangen igen. Måske har du kun hørt om det, men aldrig i praksis selv udforsket det.

Uanset – på denne workshop får du mulighed for at prøve det selv sammen med andre ved at etablere modellerne i et professionelt afprøvningsmiljø, således at du efterfølgende kan gå hjem og udarbejde et beslutningsgrundlag for, hvordan du vil bygge det op i din virksomhed.

Deltagerprofil

Denne workshop henvender sig særligt til ledere med ansvar for læring/træning eller HR-konsulenter, der ønsker at arbejde endnu mere progressivt og strategisk med digitalt støttet læringsledelse.

Formodentlig er du allerede fagligt velfunderet, når det kommer til at støtte, motivere og udvikle mellemledere og medarbejdere på måder, så de kan indfri deres potentiale bedst muligt. Du er formodentlig allerede også veltrænet i at “flytte noget”, skabe forandringer, og altid være i tråd med jeres overordnede strategi og jeres grundlæggende værdier.

Samtidig ved du også, at det er et almént vilkår, at verden flytter sig og kravene fra dagens medarbejdere til arbejdspladsens kompetenceudvikling er anderledes end de var for bare få år siden – og at det skærper kravene om og til dine genovervejelser af de læringsstrategier og -metodikker, du anvender i dag og i morgen.

Udbytte af workshoppen

 • Repetition/træning i at identificere og indfange de læringshændelser, der opleves relevante i hverdagen
 • En simpel og uhyre effektiv metode for uformel social læring, der vitterligt kan gøre en forskel for din arbejdsplads
 • Viden om, hvordan du organiserer decentraliserede læringsrum
 • Styrket bevidsthed om, hvordan du skaber rammer for lederskab, struktur, proces og kultur for netop denne type sociale læringsrum
 • Afprøve set-up af et digitalt coaching/mentoring læringsrum
 • Viden om, hvordan du sikrer overensstemmelse mellem dét, I siger og ønsker, og dét, I faktuelt gør på arbejdspladsen til hverdag.

Indhold

Vi arbejder med bl.a.:

 • Hvad brugergenereret læringsindhold kan være i praksis (Mikrolæring / Mikrohandling)
 • Hvad glemselsteori betyder i virkeligheden – og hvorfor Spaced Learning/Repetition er meningsfyldt i den sammenhæng
 • Hvordan de læringshandlinger, der er overens med jeres værdisæt, ser ud i virkeligheden
 • Hvordan den moderne lærende medarbejder ser ud – hvilke krav og behov har han/hun
 • Basale video-færdigheder
 • Struktur for basale feedback metoder i en coaching/mentoring platform (iConnect)
 • Din evne til at levere tillidsvækkende og troværdig kommunikation

Form

Denne workshop blander oplæg, teori fra nogle af de tunge læringsteoretikere, øvelser og eksempler fra det virkelige liv. Vi tager metodikkerne til os og arbejder konkret med udgangspunkt i din virkelighed og dine erfaringer.

Dette er IKKE et traditionelt kursusforløb af typen, hvor jeg leverer alt indhold og derefter tester dig i din viden – og så er vi slut. Det er derimod i høj grad et forløb, der inviterer til din aktive deltagelse i et lærende fællesskab – evt. med dine kolleger.

Du vil i fornuftig tid inden selve workshoppen modtage en konkret opfordring til den forberedelse, du skal gennemløbe, inden vi mødes. Selve workshoppen / arbejdsdagen vil være intensiv (vi skal nå meget på kort tid på selve workshoppen) og i ugerne efter modtager du feedback og du vil skulle arbejde konkret med at implementere det lærte et sted i din organisation / på din arbejdsplads i forbindelse med dit arbejde med implementering af trænings/læringshændelser.

Så dit tidsforbrug på dette workshopforløb vil række ud over de 8 timer, vi fysisk tilbringer sammen på workshoppen, idet dog naturligvis gælder, at intet er obligatorisk – du må selv afgøre, hvordan og hvor meget, du vil engagere dig. Du vil imidlertid helt sikkert opleve, at jo mere du arbejder synligt og initiativrigt – også sammen med de andre workshop-deltagere, des mere vil du få ud af workshoppen og efterfølgende opleve, at du er klar til at gå videre med det lærte i din daglige praksis.

Mere generelt om vores workshops

Roiit’s væsentlige styrke i kursusmarkedet er, at vi designer alle vores læringsforløb op mod det grundlæggende vilkår for al læring og træning, nemlig: Risikoen for glemsel.

Vi ved, at det ikke er tilstrækkeligt alene at fokusere på kvaliteten af det faglige indhold + et motiverende læringsevent + test af basal viden. Der skal særskilte pædagogiske/didaktiske aktiviteter til, der beskytter og fastholder/udbygger (nytte)værdien af vores lærings- og træningsforløb, også i det lange løb.

Det tror vi på, at du som HR-konsulent, organisationsudviklingskonsulent eller i lignende stillinger med ansvar for kompetenceopbygning og -implementering efterfølgende kan bruge til at optimere på relationen til dine linjeledere og helt ud til forretningen.

Og – workshops hos Roiit er altid små hold på max 8 deltagere. Dvs. at der er plads og tid til din fordybelse i den tid, vi arbejder sammen.

Underviser og facilitator

Undervisningen varetages af Peter Chr. Andersen

Tilmeld dig her til Roiit kursus