Hjem Ledelsesrådgivning Læringseffekt

Læringseffekt

Hjem Ledelsesrådgivning Læringseffekt

Læringseffekt

by Peter Chr. Andersen
ROLI (Return on Learning Investment), læringseffektledelse og professionalisering.
Uanset, hvordan vi benævner det, så handler det om at sikre, at der kommer et målbart resultat i den anden ende. Med Roiits hjælp får du indarbejdet en nuanceret model for en målrettet effektstruktur i din læringsløsning.

Hvad du kan måle, kan du lede

Vi implementerer Kirkpatrick´s 5-trins model for effektmåling af læring i dit projekt – ved at indarbejde 3 principper i designet

  1. Forberedelse: Vi planlægger effektmålingen (og medfølgende belønningsdesign) INDEN de første læringsforløb designes og rulles ud
  2. Prioritering: Vi identificerer og udvælger de konkrete kurser og forløb, der skal effektmåles, efter en fastlagt logik – og i respekt for strategi og forskellige bundlinjer/hensyn skelner vi mellem lavniveau- og højniveaumålinger og lægger ambitionsniveauet
  3. Implementéring: Vi designer de konkrete målepunkter – typisk startende med en workshop over to seancer – og gerne med også at tilvejebringe en egentlig basismåling

Vi leverer

Når du laver denne proces med Roiit, leverer vi en konsulent i en periode, som aktivt sammen jer udarbejder

  • Design af belønningsstruktur (Gamification)
  • Budgetinput
  • Politikinput

Hvad drøfter vi derudover undervejs?

Fordi vi netop får foræret – via vores model – en taleramme for, hvilke gevinster medarbejderen hhv mellemlederen får, når vi indfører digitaliseret læringsunderstøttelse, så får vi leveret input til drøftelser f.eks. på afdelingsmøder og ledermøder, hvor man kan tale videre om, hvordan den fremtidige læring skal gøre i praksis

Ofte dukker der en række drøftelser op tidligt i processen, om hvem der i virkeligheden skal arbejde med de opgaver, som et nyt læringssystem typisk kaster af sig. Det betyder nogle gange, at vi kan se, at der skal justeres i den interne opgavefordeling, for at vi kan opnå de resultater, vi efterspørger