Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringseffekt

Ledelse af Læringseffekt

Hjem Ledelsesrådgivning Ledelse af Læringseffekt

Ledelse af Læringseffekt

Læringseffektledelse

Det handler det om at sikre, at der kommer et resultat ud af arbejdet med at kompetenceudvikle. Vejen frem er at indarbejde en nuanceret model for en målrettet effektstruktur i din læringsløsning.

Modenhed i dine effektmålinger er fundamentet

En god måde at tænke og tale om ledelse af læringseffekt på, er at træde et skridt tilbage og tænke i modenhedsmodeller – som i: “På hvilket stade synes vi, at vi som virksomhed som minimum altid skal magte at gennemføre vores ledelse af læringseffekt?” eller “Hvad skal vi umiddelbart stræbe efter som en generel praksis i vores arbejde med at observere, analysere, planlægge og intervenere på basis af vores egne data om læring”?

En sådan modenhedsmodel for ledelse af læringseffekt kan se sådan her ud, som den grafik, du ser nedenfor.

Modenhedsmodel for læringseffektledelse

Du læser grafikken fra venstre mod højre på den måde, at jo mere struktureret, regelmæssig og strategisk, du samkører data fra dit læringsmiljø med data fra andre dele af din virksomhed, des mere knytter du meningsfyldt an til dét, der er jeres primære formål med jeres arbejde.

Sagt med andre ord: Jo højere modenhed, des mere strategisk relevante er jeres målinger af effekten af jeres læringsinitiativer.

En øvelse til dig kan være: Prøv at dvæle nogle øjeblikke ved modellen. Læs indholdet af hver af de fem trin og “find jer selv”. Det er en god øvelse og et godt sted at starte den tankeproces, jeg inviterer dig til nu her.

“Hvad du kan måle, kan du lede”

Når du påtænker at gå i gang med processen med at yderligere styrke strukturen i jeres effekt-set-up og gerne vil have en sparringspartner fra Roiit med i projekteringen af forløbet, så vælger du implicit også en meget konkret og håndgribelig proces.

I vores implementeringsprocesser får du lov til at arbejde med metodeværket selv i tæt samspil med vores konsulent og du oparbejder dermed hands-on erfaring med, hvad der virker og hvad der er bøvlet og som kræver ekstra arbejde, således at du selv kan fortsætte arbejdet med at skalere metoderne til en ny driftssituation hos jer, efter processen.

I et typisk Roiit implementeringsprojekt arbejder vi således konkret med at påvise, hvordan tingene kan gøres:

  1. Forberedelse: Vi planlægger effektmålingen (og medfølgende belønningsdesign) INDEN de første læringsforløb designes og rulles ud
  2. Prioritering: Vi identificerer og udvælger konkrete kurser og lærings-/træningsforløb, der skal effektmåles, efter en fastlagt logik – og i respekt for strategi og forskellige bundlinjer/hensyn skelner vi mellem lavniveau- og højniveaumålinger og lægger ambitionsniveauet
  3. Implementéring: Vi designer de konkrete målepunkter – gerne startende med en indledende workshop – og gerne med også at tilvejebringe en egentlig basismåling

Sådan arbejder vi i praksis med læringseffektledelse

*  Eksempel på, hvordan vi arbejder med effektmålinger på Niveau 1 på Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring

*  Eksempel på, hvordan vi arbejder med effektmålinger på Niveau 2 på Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring

* Eksempel på, hvordan vi arbejder med effektmålinger på Niveau 3 på Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring

Vi leverer

Når du laver denne proces med Roiit, leverer vi en ledelseskonsulent i en periode, som aktivt sammen med dig udarbejder projekteringen af den udvikling, du har behov for.

Med udgangspunkt i en drøftelse af ambitionsniveau og det perspektiv, som ligger til grund for processen, laver vi en aktiv og konkret implementering af et pilotprojekt, der påviser, om og hvordan den arbejdstese, som vi udarbejder, skal indarbejdes i netop jeres organisation.

Den afsluttende evalueringsfase af processen vil blandt andet indeholde budgetinput og forslag til revisioner af de politikker, som styrer effektledelsen i dag  – og naturligvis en plan for fortsat skalering og fuld udrulning.

Skriv/Ring

Skriv/ring gerne til mig direkte, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi tager en snak sammen og du er mere end meget velkommen.

Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668

Mvh

Peter Chr. Andersen
Direktør og idémager