Hjem Tema Evaluering – Niveau 2 Kirkpatrick (Viden)

Evaluering – Niveau 2 Kirkpatrick (Viden)

Hjem Tema Evaluering – Niveau 2 Kirkpatrick (Viden)

Evaluering – Niveau 2 Kirkpatrick (Viden)

by Peter Chr. Andersen

Kirkpatrick Niveau 2

Dette indlæg handler om Niveau 2 i Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring. Niveau 2 handler om overordnet at kunne evaluere og lede læringsmodtagerens umiddelbare vidensniveau som følge af et designet læringsinitiativ – og i denne artikel endda mere specifikt om evalueringer af mikrolæringsinitiativer.

Ambitionen er altid at stræbe efter en effektmåling, der hænger logisk sammen med din virksomheds overordnede mål og som ikke er en frit hængende evaluering. Effektmålingen på Niveau 2 skal optimalt kunne implementeres i hverdagens arbejde meningsfuldt – i modsætning til en evaluering, der mere ligner ”akademiske øvelser på gulv” eller som i virkeligheden bare leverer kortvarig underholdning uden varig konsekvens.

Med dette indlæg får du mit bud på en konkret evalueringsmodel, som du kan bruge som basis-tankesæt. Dette er primært henvendt til dig, som har ingen eller begrænset erfaring med at arbejde med evalueringer og læringseffektledelse – sekundært til dig, som måske føler, at du kan have behov for at genopfriske grundlæggende metode om læringsledelse. Repetition er ALTID en god øvelse.

Baggrund – Kirkpatrick på fire sekunder

Jeg kommer ikke her til at gå i dybden med elementerne i selve Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring.

Men jeg har tidligere skrevet kort om modellen og beskrevet en enkel metode til at lede effektmålinger på Niveau 1 Kirkpatrick

Skabelontænkning/metode kan understøtte en moden evalueringsledelse

Når man skal definere, hvad mikrolæring kan og er, så kan man sige, at det er en læringsmæssig tilgang, der qua sit format/struktur leverer læringsindhold i korte (gerne 2-5 minutter) i stærkt fokuserede og afgrænsede – gerne digitalt funderede – læringsbidder.

For at mikrolæring skal opleves meningsfyldt og relevant af modtageren, så skal det ligge i logisk forlængelse af hans/hendes daglige arbejde. I praksis betyder det, at der skal være en kultur og en ledelse, der aktivt ansporer til, at læringsmaterialet indgår i det daglige arbejde og at der er et belønnings- og anerkendelsesapparat omkring læringsmodtagerens forbrug og fuldførelse af læringsmaterialet.

Derudover skal det være intuitivt appellerende og inddragende for modtageren og bygge videre på modtagerens individuelle vidensniveau. Og optimalt skal det gerne udbygge og forlænge modtagerens oplevelse af at være succesfuld i sit arbejde.

Og når de forudsætninger på én eller anden måde alle er imødekommet og opnået, så skal mikrolæringsmaterialet derudover anspore til varigt ændret adfærd indenfor det specifikke fagområde (Niveau 3), og ultimativt skal det skabe forbedrede resultater (Niveau 4)

Det er høje krav at stille – og det kan derfor klogt at arbejde struktureret med effektmåling på Niveau 2, når du designer din effektledelse.

Her er en enkel beslutningsskabelon, som du altid kan ty til, og som du kan tilpasse og viderebearbejde i din egen praksis.

Den bygger på princippet: ‘Arbejd dig logisk ”baglæns” igennem argumentrækken, startende fra toppen’:

*   Først: Gør dig klart, hvilket ”forretningsmæssigt” problem, mikrolæringen skal adressere en løsning på – allerhelst forankret i en egentlig formuleret succesmål (altså et ”Resultat” på Niveau 4 Kirkpatrick)

*   Dernæst: Hvad skal læringsmodtageren gøre anderledes i sit daglige arbejde (Niveau 3 Kirkpatrick) for at opnå det resultat – hvordan ser det ud i praksis, når han/hun skal udføre forandringen. Eftersom mikrolæring pr. definition ikke er en hel arbejdsgang (men netop en indkapslet mikrohandling og en afgrænset del af en samlet arbejdsgang), så kan du i samarbejde med den relevante linjeleder udvælge netop de særlige væsentlige kritiske øjeblikke i arbejdsgangen, som lederen kan observere og anerkende på.

*   Derfra kan du begynde at udarbejde det konkrete mikrolæringsindhold, der skal være det nye vidensfundament for medarbejderen (Niveau 2 Kirkpatrick). Ingen mennesker kan lave aktive forandringer i egen adfærd, uden aktivt at opleve at være blevet klogere. Viden kan måles vha. digitale tests/quizzes indarbejdet i selve læringsmaterialet – både før, under og efter. I særdeleshed kan en læringskampagne med adskillige drypvise releases af mikrolæringselementer over et givet læringssprint – med tilhørende serielle tests/quizzer indarbejdet i selve mikrolæringsmateriale – være gode. Det opleves i praksis som realtidsmålinger på vidensudviklingen – i modsætning til mere ”iscenesatte” og måske lidt dekoblede læringshændelser, som pr. definition så opleves som irrelevante og ude af takt med det arbejde, som skal gøres i hverdagen.

Som du forhåbentligt fornemmer, så kan sådan en bagvendt tilgang være effektiv og faktisk i sig selv levere en meget pragmatisk effektmålingsstrategi, der kan være helt tilpasset din mikrolæringsstrategi i øvrigt – og dermed være sammenhængende logisk.

Husk: Formålet med mikrolæring er ALTID, at det skal adressere et egentligt problem for virksomheden – ellers er det underholdning – og derfor har denne metodik sin berettigelse.

Sådan måler du konkret hvor meget ny viden, der er skabt

Jeg har tidligere advokeret i et blogindlæg (og gør det fremdeles) for tanken om at stræbe efter strukturel modenhed i læringseffektmålinger. At sikre, at opsamling af data om effekt sker regelmæssigt og robust, således at der er fornuftig sammenhæng og gennemskuelighed i den måde, som du/I reagerer og afrapporterer på læringseffektanalyserne. Og modent læringslederskab kræver data – så enkelt er det i virkeligheden.

Når det er sagt, så kan du altid begynde at udarbejde dine egne skabeloner for tværgående rapportering på effekt ”i hånden” – i særdeleshed når vi taler om Niveau 2-målinger.

Som ovenfor nævnt, så er den helt klassiske effektmåling/evaluering af opnået vidensgevinst, den enkle før- og eftermåling.

Sådan en gevinstmåling kan se således ud på formel:

(”Efter-vidensscore” minus ”Før-vidensscore” / ”Maksimum-videnscore” minus ”Før-vidensscore”) x 100

Et eksempel: Når du måler modtagerens viden om emnet, inden han/hun går igang med læringen (“Før-vidensscoren”) til værdien “50”, og du efterfølgende efter læringen (“Efter-vidensscoren”) måler hans/hendes viden til værdien ”80”, og “Maksimum-vidensscore” er værdien ”100”, så får du følgende matematiske beregning af den vidensgevinst, som er opnået:

((80-50) / (100-50)) x 100 = (30 / 50) x 100 = 60%

I eksemplet her har det pågældende læringsinitiativ altså umiddelbart leveret en vidensgevinst på 60%.

Dette er et eksempel på en simpel type point-givning i dine tests/quizzer, som du kan bruge på tværs af alle dine læringsinitiativer, således at du får sammenhængende ensartet rapportering og kan begynde sige noget sammenhængende om hele jeres læringsprogram … og måske endda begynde at sætte mere klare mål for, hvornår vidensgevinster for læringsinitiativer er tilfredsstillende for jer.

Læs også om …

*   LMS-systemer har typisk en række faciliteter til at hjælpe dig / læringsmodtageren med at evaluere vidensniveauet. Sådan formulerer du rammer og krav til udviklingen af mikrolæringsmateriale, som skal bruges i dit LMS.

*   Modenhed i effektmålinger

*   De 10 væsentligste fordele ved at arbejde med mikrolæring

Flere Kirkpatrick værktøjer er (nok) på vej …

Jeg tænker at udarbejde og publicere konkrete værktøjer også for de næste niveauer i Kirkpatricks model. Hvis du gerne vil følge med i det skrivearbejde, så send mig gerne en mail , så skriver jeg til dig direkte, når de ligger klar. Lige nu regner jeg med, at jeg kommer til at skrive 2-4 indlæg her på bloggen om Kirkpatrick-værktøjer – lidt afhængig af efterspørgslen.

Uanset

Har du erfaring med dette, vil jeg virkelig høre til, hvad du har gjort og hvordan læringsledelse / ledelse af ROI helt lavpraktisk er struktureret i hverdagen hos jer. Del det gerne direkte med mig eller endnu bedre: Del det på opslaget på LinkedIn.

Som altid: Skriv/ring gerne til mig direkte, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi tager en snak sammen og du er mere end meget velkommen.

Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668

Mvh

Peter Chr. Andersen
Direktør og idémager