Hjem Tema Kig efter fællesskabets ressourcer – nu!

Kig efter fællesskabets ressourcer – nu!

Hjem Tema Kig efter fællesskabets ressourcer – nu!

Kig efter fællesskabets ressourcer – nu!

by Peter Chr. Andersen
Læringsstrategi i lyset af Coronavirus / covid-19

Revurdér dit standpunkt: Kig efter fællesskabets ressourcer …

… og skru op for handlekraften!

Vi ser det udspille sig live foran os: Tiderne skifter lige nu – mens vi blinker med øjnene, går vi fra en 5-6 årig periode med nærmest uafbrudt opgang i dansk økonomi, til en tid i formodentlig en del år, hvor den danske økonomi vil være under pres.

Vores evne til at agere under denne tilpasning bliver testet og vi er alle ufrivilligt inviteret til at skulle kigge nærmere på, hvordan vi navigerer i det farvand.

En del af den øvelse handler for de mange mindre og mellemstore danske virksomheder om virkelig at høste værdierne af de seneste års softwareudvikling. Lindre omkostningerne ved omstillingen – blive endnu effektiv og endnu mere produktiv. Og særligt for os, der arbejder med HR-udvikling, betyder det, at vi må afsøge de allerseneste muligheder indenfor Talent Management generelt og Learning Management i særdeleshed.

Dette indlæg er et zoom-in på et særligt niche-område indenfor netop moderne læringsledelse. De fleste, der arbejder indenfor HR, har på et tidspunkt stiftet bekendtskab med området. Nogle mener, at det principielt er interessant at undersøge, men nok stadig er for umodent understøttet af systemer og løsninger. Nogle også mindre og mellemstore virksomheder, både udøver, understøtter og mestrer det i betydende omfang.

Niche-området kaldes Social Læring

Og på een eller anden måde, så er de seneste års softwareudvikling på området ligesom fløjet lidt under radaren og er blevet overskygget af de mere traditionelle LMS-løsninger. Man har måske ikke rigtig fået øje på nye potentialer lige her. Og det til trods for, at der er sket virkelig meget på løsningssiden. Ikke mindst understøttet af gode leverancemodeller i skyen.

Nu er vi imidlertid der, hvor markedet for digitale løsninger kan levere kvalitet på væsentlige parametre – og vi står nu tydeligt med vores Corona-udfordring. Så enderne kan mødes nu. Det giver mening nu for virksomheder at revurdere et afventende standpunkt omkring digitaltstøttet social læring.

Social læring helt kort – i strategisk perspektiv

Super kort fortalt: Social Læring (eller Kollektiv Læring) er en fællesbetegnelse for læringsformater, der særligt anerkender dét at træne og uddanne i et fælles samarbejdsforum. Her ansporer man til og belønner, at ideer kan og skal drøftes og at koncepter udforskes i fællesskab.

Med andre ord: I sociale læringsmiljøer leder man kompetenceudviklingen med et særlig styrket fokus på medarbejderengagement og -fastholdelse. Sammenhængskraft er noget, man sætter ord på, opdyrker og måler. Det er i sin metode og i sin ledelsesopgave i kontrast til mere traditionelle, hierarkiske, lærerledede (monologiske) lærings- og udviklingsmiljøer.

De specielle softwareløsninger, der er kommet på markedet nu, og som særligt understøtter social læring i sit design og sin konstruktion, har helt specifikke funktioner til understøttelse af social vidensudveksling og relationsskabelse. Det støtter medarbejdere til at være sammen om fælles at teste viden, afprøve færdigheder, dele ekspertise og til at tage ejerskab af egen og fælles læring – fri af tid og sted. De nødvendige didaktiske, organisatoriske, metodiske og ikke mindst de teknologiske standarder og krav er indarbejdet i løsningerne i et omfang, der giver solid forretningsmæssig mening.

Fra et lønsomhedsperspektiv har løsningerne i markedet for digital social læring med andre ord oparbejdet nogle af de modne egenskaber, som man reelt kan bygge på. Dette nye afsæt gør, at man som leder i en helt almindelig mindre eller mellemstor dansk virksomhed nu kan begynde meningsfyldt at afsøge mulighederne med at lave projekter vedr. aktive sociale læringsmiljøer. Det kan nu foregå under en mere moderat projekt-risikoprofil, der fint står mål med en rimelig gevinst.

Derfor: Hvis I ikke allerede har gang i det, så er social læring det næsten hemmelige hjørne af jeres portefølje af læringstaktikker, som I med fordel nu kan kaste jeres kritiske blik på. Du kan nu begynde at udvikle ideer til, hvordan I kan komme til at mestre det i praksis.

Fordele ved social læring

Social læring er langt hen ad vejen er et vilkår for os alle:

* Som børn lærer vi gennem observation og interaktion med vores kammerater – hele tiden
* Når vi vokser op i skolen og i ungdomsuddannelserne, oplever vi læring i forskellige arrangerede læringsfællesskaber (f.eks. gennem gruppeprojekter og fælles tværgående opgaver)
* Og når vi så begynder at arbejde som voksne, så lærer vi gennem mange af de samme tilgange (under møder, gennem faglige samtaler med kolleger, gennem projekter – eller bare når man sidder og taler sammen henover frokosten).

Når jeg personligt tænker tilbage, så har mange af de bedste læringsoplevelser for mig været netop dem, hvor jeg følte et stærkt og tillidsfuldt sammenhold omkring mig eller i mit team – både som ung i uddannelsesmiljøet, og som menig medarbejder og senere som chef.

Det er typisk ikke de læringsprocesser, hvor jeg selv afsøgte og vurderede løsningerne (hvilket jeg ellers naturligvis ofte måtte gøre, som alle andre), som jeg tydeligst knytter en stærk følelse til.

Så vi har en fælles erfaringsbase, vi kan bygge på. Og vi kan som virksomhed prøve gå efter nogle arke-gevinsttyper, som vi på den måde allerede er sporet ind på:

3 fordele for medarbejderen

* Social læring er pr. definition medarbejder-centreret og appellerer derfor helt naturligt til den lærende organisationstanke. Læringshændelsen i sociale læringsmiljøer har det relationelle – og samværet mellem mennesker – indbygget som det kardinale omdrejningspunkt

* Social læring appellerer i særlig grad til dem, der lige nu er på vej ind på arbejdmarkedet – disse unge medarbejdere er bare rigtig dygtige til at engagere sig meningsfyldt i (digitale) sociale fællesskaber og skabe lærende sammenhænge dynamisk og progressivt

* Social læring som distribueret organisatorisk understøttet format kan netop være et supplement/alternativ for den enkelte til de mere formelle og stringente – og måske kedeligere – læringsformater (f.eks. de automatiserede hierarkiske læringsprocesser, som et LMS-system støtter så fint). Det bliver simpelthen oplevet som et positivt og tillidsfuldt initiativ fra virksomhedens side

3 fordele for virksomheden

* Social læring fremmer medarbejdernes engagement og motivation

* Social læring udløser effektivt samarbejde og teamwork i virksomheden

* Social læring – med den rette effektive ledelsesmodel – tilskynder til selvorganisering blandt medarbejderne, hvilket igen fremmer dynamik og nytænkning

Sådan leder du digital social læring

Når man kører større lærende miljøer, aktiverer man fundamentale temaer: ”Hvordan er vi sammen om det, vi skal udføre sammen?”. ”Bliver jeg mon belønnet for at være (åbenlyst) i tvivl om, hvordan en specifik arbejdsopgave skal løses?”.

Læringsledelse i sociale læringsfællesskaber handler om at forstå, hvad det betyder for den enkelte medarbejder at deltage i et online lærende fællesskab. (f.eks. hvad er anerkendt ’deltagelse’ i det hele taget?). For at lede succesfuldt indebærer det, at du skal være særlig optaget af at identificere og anerkende jeres fælles værdier, holdninger og mål, som kan være med til at binde det lærende fællesskab sammen.

I virkeligheden indebærer det en stor grad af åbenhed og grundlæggende synlig lyst og vilje til at ville dele ejerskabet af jeres læringsvision med alle i fællesskabet.

I sådanne læringsmiljø vil man typisk sætte pris på en leder, som:

* Inspirerer både enkelt-medarbejdere og fællesskaber til at arbejde netværksorienteret
* Synligt anerkender og belønner fællesskabets værdier og normer og som sætter ord på, hvad de i virkeligheden betyder og indebærer, også udadtil
* Identificerer fællesskabets styrker og ressourcer og motiverer aktivt til at deles om dem
* Inddrager ressourcer udefra ind i fællesskabet – i respekt og forlængelse af fællesskabets normer og måder at gøre tingene på

Sociale digitale læringsplatforme prøver at støtte den type motivationsarbejde. At ‘nudge’ til jeres samarbejdskultur.

Nogle platforme tilskynder samarbejde og vidensdannelse via spilteoretiske tilgange, f.eks. ved at tildele medarbejdere point, og ‘levels’ og ‘batches’, når man har medvirket aktivt i processen.

Den digitale platform, vi udbyder her i Roiit (iConnect), går lidt en anden vej og giver deltagerne mulighed for at støtte og udvikle hinanden via strukturerede feedbackformater, for derigennem at tilskynde til kvalitet i samtalen. Den sociale udveksling af refleksioner sker videobåret og bliver på den måde det aktive virkemiddel, der skal skabe de nye tankeprocesser og ultimativt styrke lysten til at afprøve nye måder at gøre arbejdet på i hverdagen efterfølgende – afprøve ny mikro-praksis.

Generelt er udbuddet af ’best-of-breed’, digitale sociale læringsplatforme meget varieret (og superinteressant). Generelt set kan mange accelerere, udvikle og understøtte netop den fælles læringskultur, man strategisk gerne vil se vokse yderligere i hele din virksomhed. Bl.a. ved at automatisere de ofte meget raffinerede støtteprocesser, der kræves for at kunne skalere social læring – og som du ellers manuelt skulle gøre selv i din mere analoge ledelsespraksis.

Key Take-away

Du kan godt arbejde med at afbøde nogle af de forretningsmæssige negative konsekvenser af Coronavirus / covid-19.

Der er nogle gevinsttyper med social/kollektiv læringsorganisering, som attraktivt og produktivt rammer bredt – og som derfor kan bære en businesscase.

Det er muligt at komme i gang med jeres omstilling til online social læring – også relativt hurtigt ( og også inden sommerferien) – det behøver ikke at koste en krig – og pengene tjenes hjem igen.

Skriv/ring gerne til mig direkte. Brug vores Pro Bono tilbud, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi tager en faglig snak sammen og du er mere end meget velkommen lige her og nu.

Mvh

Peter Chr. Andersen
Direktør og idémager
Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668