Hjem iConnect

iConnect

Fanget i Implementeringsfælden?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringstaktikker i lyset af Coronavirus / covid-19

Er du (også) blevet fanget i Implementeringsfælden?

Vi ved allesammen, at vores medarbejdere løbende har behov for ny viden, som de kan bearbejde og gøre til egen viden og færdighed for at kunne skabe løsninger og services (store som små), som vores nye COVID-19-hverdag så rigeligt efterspørger.

Mange af de læringsteknologier og platforme, der er i markedet i dag, er virkelig gode til effektivt at distribuere og skalere dét at give adgang til personligt læringsindhold, uden at det administrativt vælter hverdagen og overbelaster de læringsansvarlige i deres arbejde. Så generelt set er det relativt simple problem med at nå ud til vores medarbejdere med læringsmateriale nu løst.

Dén problemstilling, vi nu oplever lidt mere i hverdagen, er noget mere kompleks: Som en læringsansvarlig sagde til mig forleden: “Jeg kan sagtens se og høre, at vores digitale læringsinitiativer er gennemtænkte og veldesignede – og det ser rigtig fint ud alt sammen. Men der er bare stadig alt for mange af vores medarbejdere, der siger, at de ikke har tid til ‘online læring’. Og det tager jeg som udtryk for, at vi fortsat bøvler med at skabe motivation og lyst til at tage læringen til os i hverdagen. Og resultatet er rimelig klart, at for meget af læringen simpelthen ikke bliver omsat til ny adfærd i hverdagen – det er simpelthen ikke effektivt nok.”

Læs mere om, hvordan du kan bearbejde det problem

Kig efter fællesskabets ressourcer – nu!

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsstrategi i lyset af Coronavirus / covid-19

Revurdér dit standpunkt: Kig efter fællesskabets ressourcer …

… og skru op for handlekraften!

Vi ser det udspille sig live foran os: Tiderne skifter lige nu – mens vi blinker med øjnene, går vi fra en 5-6 årig periode med nærmest uafbrudt opgang i dansk økonomi, til en tid i formodentlig en del år, hvor den danske økonomi vil være under pres.

Vores evne til at agere under denne tilpasning bliver testet og vi er alle ufrivilligt inviteret til at skulle kigge nærmere på, hvordan vi navigerer i det farvand.

En del af den øvelse handler for de mange mindre og mellemstore danske virksomheder om virkelig at høste værdierne af de seneste års softwareudvikling. Lindre omkostningerne ved omstillingen – blive endnu effektiv og endnu mere produktiv. Og særligt for os, der arbejder med HR-udvikling, betyder det, at vi må afsøge de allerseneste muligheder indenfor Talent Management generelt og Learning Management i særdeleshed.

Dette indlæg er et zoom-in på et særligt niche-område indenfor netop moderne læringsledelse. De fleste, der arbejder indenfor HR, har på et tidspunkt stiftet bekendtskab med området. Nogle mener, at det principielt er interessant at undersøge, men nok stadig er for umodent understøttet af systemer og løsninger. Nogle også mindre og mellemstore virksomheder, både udøver, understøtter og mestrer det i betydende omfang.

Niche-området kaldes Social Læring

Og på een eller anden måde, så er de seneste års softwareudvikling på området ligesom fløjet lidt under radaren og er blevet overskygget af de mere traditionelle LMS-løsninger. Man har måske ikke rigtig fået øje på nye potentialer lige her. Og det til trods for, at der er sket virkelig meget på løsningssiden. Ikke mindst understøttet af gode leverancemodeller i skyen.

Nu er vi imidlertid der, hvor markedet for digitale løsninger kan levere kvalitet på væsentlige parametre – og vi står nu tydeligt med vores Corona-udfordring. Så enderne kan mødes nu. Det giver mening nu for virksomheder at revurdere et afventende standpunkt omkring digitaltstøttet social læring.

Læs mere og gør evt. også brug af vores gratis Pro Bono tilbud

Er I rustet til at hjælpe jeres medarbejdere online?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsledelse i lyset af Coronavirus / covid-19

Er I rustet til at hjælpe jeres medarbejdere online?

I disse dage går al min tid med at koordinere med de kunder (gamle som potentielle), som jeg ellers skulle mødes med omkring pilot-omlægninger og projektering af deres lærende organisationer over imod mere brug af digitale læringsplatforme.

Møder flyttes eller aflyses helt. Alle gør, hvad de kan for at begrænse effekterne af Corona.

Ser vi et øjeblik bort fra den helt åbenlyst væsentligste risiko, nemlig sundhedsrisikoen, så står vi alle også overfor en erhvervsmæssig og finansiel udfordring. Og for alle virksomheder er den her Coronakrise voldsom og barsk – og for nogen er den endda nærmest katastrofal og en særlig rå, barsk og nærværende virkelighed.

Det gælder bl.a. særligt (men naturligvis ikke alene) de virksomheder og organisationer, der pr. definition konstant har behov for at kompetenceudvikle deres medarbejdere (altså typisk de virksomheder, der vækster meget, og/eller har mange korttidsansættelser, og/eller er geografisk spredt i mindre enheder, og/eller som omstiller deres strategier ofte og omfattende) – og som er kendetegnet ved stadigvæk at have en (for) stor del af deres kursus- og kompetenceudviklingsprocesser kørende i den fysiske version / non-digitalt. (f.eks. ved helt lavpraktisk at have omrejsende undervisere og trainere, der afholder kurser lokalt.)

Disse virksomheder må helt konkret nu lukke deres kompetenceudviklingsaktiviteter totalt ned og dermed gør Corona-krisen dem helt enormt sårbare ikke kun på den korte bane nu og her, men i virkeligheden også på den lange bane.

Det behøver ikke være sådan – læs mere