Hjem Kirkpatrick

Kirkpatrick

Evaluering – Niveau 3 Kirkpatrick (Adfærd)

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Kirkpatrick Niveau 3

Dette indlæg handler om Niveau 3 i Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring. Evalueringer på Niveau 3 skal hjælpe med at afgøre om en given adfærdsændring faktuelt er sket, som funktion af den læring, som er modtaget – og hvis forandringen er udeblevet, så er vi interesseret i at kunne afgøre hvorfor.

Man spørger simpelthen: “Hvor meget har vi flyttet os i praksis? Er det nok, så er det fint – er det for lidt, så skal vi gøre noget andet”.

Den her type af evaluering vil du typisk bruge i særligt to sammenhænge: Dels for at optimere på en given arbejdsgang – dels mere overordnet når du skaber viden om, hvilken forretningsmæssig konsekvens læringen/træningen har i praksis (sammen med evalueringer på Niveau 4).

Med dette indlæg får du mit bud på en konkret evalueringsmodel for Kirkpatrick Niveau 3, som du kan bruge i dit basis-tankesæt. Indlægget er primært henvendt til dig, som har ingen eller begrænset erfaring med at arbejde med evalueringer og læringseffektledelse – sekundært til dig, som bare gerne vil genopfriske grundlæggende metode om læringsledelse. Repetition er ALTID en god øvelse.

Læs mere og brug vores forslag til model

Evaluering – Niveau 2 Kirkpatrick (Viden)

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Kirkpatrick Niveau 2

Dette indlæg handler om Niveau 2 i Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring. Niveau 2 handler om overordnet at kunne evaluere og lede læringsmodtagerens umiddelbare vidensniveau som følge af et designet læringsinitiativ – og i denne artikel endda mere specifikt om evalueringer af mikrolæringsinitiativer.

Ambitionen er altid at stræbe efter en effektmåling, der hænger logisk sammen med din virksomheds overordnede mål og som ikke er en frit hængende evaluering. Effektmålingen på Niveau 2 skal optimalt kunne implementeres i hverdagens arbejde meningsfuldt – i modsætning til en evaluering, der mere ligner ”akademiske øvelser på gulv” eller som i virkeligheden bare leverer kortvarig underholdning uden varig konsekvens.

Med dette indlæg får du mit bud på en konkret evalueringsmodel, som du kan bruge som basis-tankesæt. Dette er primært henvendt til dig, som har ingen eller begrænset erfaring med at arbejde med evalueringer og læringseffektledelse – sekundært til dig, som måske føler, at du kan have behov for at genopfriske grundlæggende metode om læringsledelse. Repetition er ALTID en god øvelse.

Læs mere og brug vores forslag til model

Evaluering – Niveau 1 Kirkpatrick (Tilfredshed)

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Kirkpatrick Niveau 1

Niveau 1 i Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring handler om at kunne måle kursusdeltageres umiddelbare reaktioner på et givet lærings-/træningsinitiativ. Du kan bruge kursusdeltagerens input fra den slags målinger til at spotte forbedringsmuligheder, styrker og svagheder og evt. barrierer for udvikling.

Vælger du at gå trinnet videre og standardisere selve undersøgelsesformatet (spørgeskemaet), så kan du lave sammenlignelige undersøgelser over tid og på tværs af læringshændelser og sige noget mere sammenhængende om den generelle oplevede kvalitet af jeres samlede læringsindsatser.
Læs mere og brug vores forslag til model