Hjem Læringsstrategi Side 3

Læringsstrategi

Skru op for handlekraften!

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Skru op for handlekraften!

Moderne Læringsledelse handler om at kunne tilvejebringe og lede de omstændigheder, der gør det muligt for medarbejdere at lykkes godt med deres arbejde.

Den del af læringsledelsesopgaven, der handler om effektivt at lede omsætning af læring til reel handling (“transfer”), er visse steder i stigende grad blevet en kerneopgave for HR-afdelingen.

Erkendelsen er: De organisationer, der er synligt gode til ledelse af transfer og som aktivt arbejder med at få strukturer, processer og kulturer, der særligt understøtter transfer, på plads, vil alt andet lige kunne tiltrække og fastholde effektive medarbejdere bedre end de organisationer, der er mindre gode til det.

Med andre ord: Handlekraft (og beslutningsdygtighed) er i stigende grad personlige egenskaber, man gerne vil pleje hos medarbejderne. Særligt når man som virksomhed skal omstille sig mod nye mål.

Læs hvordan du skruer op for handlekraften og fastholder det

Søsæt Social Læring

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Søsæt social læring

Social læring har altid været en integreret del af samarbejdet på arbejdspladser.

Vi lærer konstant fra kolleger på den ene eller anden måde, uanset om det drejer sig om det fag-faglige og daglige praktiske arbejde, eller det handler om, hvordan man i øvrigt gebærder sig på arbejdspladsen. Vi lærer af hinanden mange gange uden vi egentlig lægger mærke til det.

Digitale sociale medier forstærker den måde at være sammen på. Når man lægger mærke til det, så inviterer de sociale platforme, vi bruger i vores private liv, os til at lære – enten direkte eller mere subtilt. Konkurrenceelementet i mange af de platforme handler jo om kompetenceopbygning i bund og grund.

Og det samme sker for os på de platforme, vi bruger på arbejdspladserne. Bare mere strukturelt og målrettet i forhold til et virksomhedsperspektiv.

Vi er nu derhenne, hvor virksomheder aktivt arbejder med at finde måder at indarbejde social læring i de personlige udviklingsprogrammer. Som supplement til peer-mentoring og coachinginitiativer, som ellers iværksættes. Det er der flere grunde til … men naturligvis ultimativt, fordi det er god business!

Her er mit bud på, hvordan du, som HR-ansvarlig, får sat gang i den slags initiativer i din virksomhed.

Obs: Der er et attraktivt juletilbud inde i indlægget – lokke lokke lokke … :-)…

Læs mere og bliv lokket lidt

Hvad er tillidsledelse?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Att. HR-nørd: Kom med – vi kigger nærmere på ledelse af tillid

I det her indlæg drøfter jeg ledelse af forskellige typer af tillid.

Tillid er en primær del af fundamentet for samarbejde og således også en del af fundamentet for moderne social læringsmiljøer – og alene derfor er det et værdigt emne at forholde sig til, når vi arbejder med ledelse af lærende fællesskaber og forandringsledelse.

Kom med nedenfor i mit sammenkog af, hvad et specifikt hjørne af tillidsforskning peger på. Dyk ned i nuancer og karakteristika og brug det efterfølgende til at tænke over, hvordan du selv opsætter dine strukturer, kulturer og processer for jeres sociale læringsinitiativer.
Læs mere