Hjem Læringsstrategi Side 2

Læringsstrategi

Kig efter fællesskabets ressourcer – nu!

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsstrategi i lyset af Coronavirus / covid-19

Revurdér dit standpunkt: Kig efter fællesskabets ressourcer …

… og skru op for handlekraften!

Vi ser det udspille sig live foran os: Tiderne skifter lige nu – mens vi blinker med øjnene, går vi fra en 5-6 årig periode med nærmest uafbrudt opgang i dansk økonomi, til en tid i formodentlig en del år, hvor den danske økonomi vil være under pres.

Vores evne til at agere under denne tilpasning bliver testet og vi er alle ufrivilligt inviteret til at skulle kigge nærmere på, hvordan vi navigerer i det farvand.

En del af den øvelse handler for de mange mindre og mellemstore danske virksomheder om virkelig at høste værdierne af de seneste års softwareudvikling. Lindre omkostningerne ved omstillingen – blive endnu effektiv og endnu mere produktiv. Og særligt for os, der arbejder med HR-udvikling, betyder det, at vi må afsøge de allerseneste muligheder indenfor Talent Management generelt og Learning Management i særdeleshed.

Dette indlæg er et zoom-in på et særligt niche-område indenfor netop moderne læringsledelse. De fleste, der arbejder indenfor HR, har på et tidspunkt stiftet bekendtskab med området. Nogle mener, at det principielt er interessant at undersøge, men nok stadig er for umodent understøttet af systemer og løsninger. Nogle også mindre og mellemstore virksomheder, både udøver, understøtter og mestrer det i betydende omfang.

Niche-området kaldes Social Læring

Og på een eller anden måde, så er de seneste års softwareudvikling på området ligesom fløjet lidt under radaren og er blevet overskygget af de mere traditionelle LMS-løsninger. Man har måske ikke rigtig fået øje på nye potentialer lige her. Og det til trods for, at der er sket virkelig meget på løsningssiden. Ikke mindst understøttet af gode leverancemodeller i skyen.

Nu er vi imidlertid der, hvor markedet for digitale løsninger kan levere kvalitet på væsentlige parametre – og vi står nu tydeligt med vores Corona-udfordring. Så enderne kan mødes nu. Det giver mening nu for virksomheder at revurdere et afventende standpunkt omkring digitaltstøttet social læring.

Læs mere og gør evt. også brug af vores gratis Pro Bono tilbud

Er I rustet til at hjælpe jeres medarbejdere online?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsledelse i lyset af Coronavirus / covid-19

Er I rustet til at hjælpe jeres medarbejdere online?

I disse dage går al min tid med at koordinere med de kunder (gamle som potentielle), som jeg ellers skulle mødes med omkring pilot-omlægninger og projektering af deres lærende organisationer over imod mere brug af digitale læringsplatforme.

Møder flyttes eller aflyses helt. Alle gør, hvad de kan for at begrænse effekterne af Corona.

Ser vi et øjeblik bort fra den helt åbenlyst væsentligste risiko, nemlig sundhedsrisikoen, så står vi alle også overfor en erhvervsmæssig og finansiel udfordring. Og for alle virksomheder er den her Coronakrise voldsom og barsk – og for nogen er den endda nærmest katastrofal og en særlig rå, barsk og nærværende virkelighed.

Det gælder bl.a. særligt (men naturligvis ikke alene) de virksomheder og organisationer, der pr. definition konstant har behov for at kompetenceudvikle deres medarbejdere (altså typisk de virksomheder, der vækster meget, og/eller har mange korttidsansættelser, og/eller er geografisk spredt i mindre enheder, og/eller som omstiller deres strategier ofte og omfattende) – og som er kendetegnet ved stadigvæk at have en (for) stor del af deres kursus- og kompetenceudviklingsprocesser kørende i den fysiske version / non-digitalt. (f.eks. ved helt lavpraktisk at have omrejsende undervisere og trainere, der afholder kurser lokalt.)

Disse virksomheder må helt konkret nu lukke deres kompetenceudviklingsaktiviteter totalt ned og dermed gør Corona-krisen dem helt enormt sårbare ikke kun på den korte bane nu og her, men i virkeligheden også på den lange bane.

Det behøver ikke være sådan – læs mere

Giv Plads – Ledelse af (Virtuel) Social Kapital

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsledelse af Virtuel Social Kapital for en Læringspilot

Vær nu tydelig med, hvordan I er sammen i fællesskabet!

OBS: Dette er særligt skrevet som inspiration til dig, der arbejder med daglig ledelse af social læring på din arbejdsplads – brug lige 5 minutter på det her!

Kender du det: I taler om, at der er alt for mange af jeres medarbejdere, der er passive i jeres sociale læringsfællesskaber – og at det er et problem for jer?

Passivitet i læringsfællesskaber er alment kendt, som noget, man aktivt skal forholde sig til, for at imødegå. Så meget så, at passive gruppedeltagere også studeres som et særligt fænomen indenfor forskning af online sociale fællesskaber. De tilsyneladende passive deltagere har her i visse sammenhænge fået en helt særlig betegnelse: “The Lurkers”.

Lurking betyder alt andet lige “at lure” og forbindes altså til en forståelse af en slags uhensigtsmæssig og uproduktiv passivitet blandt en stor del af gruppedeltagerne, som man som Community Manager / Læringspilot skal forsøge at undgå.

Nu gør sprog jo meget for vores måde at handle på – og måske er det ikke specielt nyttigt for din gode læringsledelse alene at betragte denne store deltagergruppe som et decideret problem.

Hvis du i stedet oversætter lurking til begrebet ”Periferitet” (hvilket så hverken er specielt mundret eller særlig hverdagsagtigt), så slipper du faktisk en smule ud af en negativ forforståelse – og du kan arbejde langt mere konstruktivt med det fænomen, som er et vilkår.

Med andre ord – som altid: Det handler om din tydelige ledelse …

Læs mere om Periferitet og om tydelig ledelse i sociale læringsfællesskaber