Hjem Tema Page 3

Tema

TræningsBehovsAnalyse

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

(Repetition?): Hvornår kan det betale sig at udvikle og implementere et givet læringsinitiativ?

I dette indlæg skitserer jeg dels en metode til, hvordan du som HR-ansvarlig identificerer (og estimerer) behovet for relevant træning/læring og dels peger jeg på nogle konkrete værktøjer, du kan bruge i arbejdet.

*   Hvordan vil du træne/lære?

*   Hvem vil du fokusere på?

*   Hvad skal der trænes i?

*   Hvordan skal læring/træning leveres?

Det er en 3-trins afklaringsproces (en Træningsbehovsanalyse), der i sidste ende giver dig basis for at kunne levere en realistisk handleplan/budget, som du kan bringe til endelig beslutning, og dermed komme videre med selve opgaveløsningen.

Bland det med din egen måde at gøre tingene på, så har du alt andet lige en robust og langtidsholdbar metode, som du altid kan vende tilbage til.
Læs, del og drøft

Ledelse af Medarbejderskabte Lærings- og Træningsvideoer

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Ledelse af Medarbejderskabte Lærings- og Træningsvideoer

Videobaseret læring/træning, produceret af medarbejderne, er mainstream.

Vi er i en tid, hvor vi ikke længere betragter produktion af videobaseret læringsmateriale som dyrt, bøvlet og noget-vi-aldrig-gør, men i stedet opfatter det som relativt billigt, nemt og som et solidt og acceptabelt bud på relevant og effektiv læringsmiddeludvikling.

Det er en udvikling, der i høj grad er båret af moderne mobile, sociale mikrolæringsteknikker og -metoder og som giver anledning til (igen) at vurdere, justere og tilpasse strategier og mål for ledelse af kompetenceudvikling.

Her er vores bud på, hvordan du kan gøre det – ud fra noget af det, vi oplever og erfarer i de initiativer og projekter, vi er en del af rundt omkring.
Læs, del og drøft

Vedligehold Medarbejderlæring og -træning

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Vedligehold medarbejderlæring og -træning

At designe medarbejderlæring og -træning op mod Ebbinghaus Forgetting Curve er stadig relevant; teorien om glemsel som funktion af tid og om hvordan information og viden tabes efter en stund, når man intet aktivt foretager sig for at fastholde det.

Man ved, at det ikke er tilstrækkeligt alene at fokusere på kvaliteten af det faglige indhold + et motiverende læringsevent + test af basal viden. Der skal særskilte pædagogiske/didaktiske aktiviteter til, der beskytter og fastholder/udbygger (nytte)værdien af et givet lærings- og træningsforløb, også i det lange løb.

Jeg har i den senere tid haft lejlighed til at fordybe mig yderligere i denne problematik, med særligt to konkrete læringsdesigns, der begge bidrager positivt til netop organisatorisk langtidshukommelse (målt på flere parametre).

Lad mig kort fremhæve dem her og samtidig også i virkeligheden rette din opmærksomhed hen mod, hvordan du som HR-konsulent kan optimere på relationen til dine linjeledere, ved at være rimelig eksplicit på, hvordan I sammen deler ansvaret for bevarelsen og udbygningen af kompetencekapitalen netop på jeres arbejdsplads. Læs, del og drøft