Hjem Tema

Tema

Giv Plads – Ledelse af (Virtuel) Social Kapital

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsledelse af Virtuel Social Kapital for en Læringspilot

Vær nu tydelig med, hvordan I er sammen i fællesskabet!

OBS: Dette er særligt skrevet som inspiration til dig, der arbejder med daglig ledelse af social læring på din arbejdsplads – brug lige 5 minutter på det her!

Kender du det: I taler om, at der er alt for mange af jeres medarbejdere, der er passive i jeres sociale læringsfællesskaber – og at det er et problem for jer?

Passivitet i læringsfællesskaber er alment kendt, som noget, man aktivt skal forholde sig til, for at imødegå. Så meget så, at passive gruppedeltagere også studeres som et særligt fænomen indenfor forskning af online sociale fællesskaber. De tilsyneladende passive deltagere har her i visse sammenhænge fået en helt særlig betegnelse: “The Lurkers”.

Lurking betyder alt andet lige “at lure” og forbindes altså til en forståelse af en slags uhensigtsmæssig og uproduktiv passivitet blandt en stor del af gruppedeltagerne, som man som Community Manager / Læringspilot skal forsøge at undgå.

Nu gør sprog jo meget for vores måde at handle på – og måske er det ikke specielt nyttigt for din gode læringsledelse alene at betragte denne store deltagergruppe som et decideret problem.

Hvis du i stedet oversætter lurking til begrebet ”Periferitet” (hvilket så hverken er specielt mundret eller særlig hverdagsagtigt), så slipper du faktisk en smule ud af en negativ forforståelse – og du kan arbejde langt mere konstruktivt med det fænomen, som er et vilkår.

Med andre ord – som altid: Det handler om din tydelige ledelse …

Læs mere om Periferitet og om tydelig ledelse i sociale læringsfællesskaber

Skru op for handlekraften!

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Skru op for handlekraften!

Moderne Læringsledelse handler om at kunne tilvejebringe og lede de omstændigheder, der gør det muligt for medarbejdere at lykkes godt med deres arbejde.

Den del af læringsledelsesopgaven, der handler om effektivt at lede omsætning af læring til reel handling (“transfer”), er visse steder i stigende grad blevet en kerneopgave for HR-afdelingen.

Erkendelsen er: De organisationer, der er synligt gode til ledelse af transfer og som aktivt arbejder med at få strukturer, processer og kulturer, der særligt understøtter transfer, på plads, vil alt andet lige kunne tiltrække og fastholde effektive medarbejdere bedre end de organisationer, der er mindre gode til det.

Med andre ord: Handlekraft (og beslutningsdygtighed) er i stigende grad personlige egenskaber, man gerne vil pleje hos medarbejderne. Særligt når man som virksomhed skal omstille sig mod nye mål.

Læs hvordan du skruer op for handlekraften og fastholder det

Søsæt Social Læring

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Forandringsledelse

Søsæt social læring

Social læring har altid været en integreret del af samarbejdet på arbejdspladser.

Vi lærer konstant fra kolleger på den ene eller anden måde, uanset om det drejer sig om det fag-faglige og daglige praktiske arbejde, eller det handler om, hvordan man i øvrigt gebærder sig på arbejdspladsen. Vi lærer af hinanden mange gange uden vi egentlig lægger mærke til det.

Digitale sociale medier forstærker den måde at være sammen på. Når man lægger mærke til det, så inviterer de sociale platforme, vi bruger i vores private liv, os til at lære – enten direkte eller mere subtilt. Konkurrenceelementet i mange af de platforme handler jo om kompetenceopbygning i bund og grund.

Og det samme sker for os på de platforme, vi bruger på arbejdspladserne. Bare mere strukturelt og målrettet i forhold til et virksomhedsperspektiv.

Vi er nu derhenne, hvor virksomheder aktivt arbejder med at finde måder at indarbejde social læring i de personlige udviklingsprogrammer. Som supplement til peer-mentoring og coachinginitiativer, som ellers iværksættes. Det er der flere grunde til … men naturligvis ultimativt, fordi det er god business!

Her er mit bud på, hvordan du, som HR-ansvarlig, får sat gang i den slags initiativer i din virksomhed.

Obs: Der er et attraktivt juletilbud inde i indlægget – lokke lokke lokke … :-)…

Læs mere og bliv lokket lidt