Hjem Tema

Tema

Nyt LMS? 5 råd, du ikke vidste, at du havde glemt

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Digitalt-støttet Læringsledelse

Nyt LMS? 5 råd, du ikke vidste, at du havde glemt

Til dig, som er på vej ind i processen med at vælge nyt Learning Management System (LMS) indenfor de nærmeste uger/måneder.

Lad mig gætte: Du bliver formodentlig bombarderet med alle de seneste teknologiske fremskridt, der er gjort på LMS-området i senere år. Funktionalitet som AI og VR, gamification, mobililitet, social learning og mikrolæring er alt sammen meget effektivt og rigtigt smart i mange sammenhænge. Og det er fint alt sammen.

Men nogle gange skal man også huske at tage lidt luft ind og kaste sit lidt mere kølige øje på nogle andre elementer, der også spiller en væsentlig rolle for valget af nyt LMS – for at sikre, at investeringen har strategisk fundament.

Det her er de 5 lidt hemmelige funktionaliteter, som betyder, at jeres business case er nemmere at få til at balancere.

Læs mere

Er I rustet til at hjælpe jeres medarbejdere online?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsledelse i lyset af Coronavirus / covid-19

Er I rustet til at hjælpe jeres medarbejdere online?

I disse dage går al min tid med at koordinere med de kunder (gamle som potentielle), som jeg ellers skulle mødes med omkring pilot-omlægninger og projektering af deres lærende organisationer over imod mere brug af digitale læringsplatforme.

Møder flyttes eller aflyses helt. Alle gør, hvad de kan for at begrænse effekterne af Corona.

Ser vi et øjeblik bort fra den helt åbenlyst væsentligste risiko, nemlig sundhedsrisikoen, så står vi alle også overfor en erhvervsmæssig og finansiel udfordring. Og for alle virksomheder er den her Coronakrise voldsom og barsk – og for nogen er den endda nærmest katastrofal og en særlig rå, barsk og nærværende virkelighed.

Det gælder bl.a. særligt (men naturligvis ikke alene) de virksomheder og organisationer, der pr. definition konstant har behov for at kompetenceudvikle deres medarbejdere (altså typisk de virksomheder, der vækster meget, og/eller har mange korttidsansættelser, og/eller er geografisk spredt i mindre enheder, og/eller som omstiller deres strategier ofte og omfattende) – og som er kendetegnet ved stadigvæk at have en (for) stor del af deres kursus- og kompetenceudviklingsprocesser kørende i den fysiske version / non-digitalt. (f.eks. ved helt lavpraktisk at have omrejsende undervisere og trainere, der afholder kurser lokalt.)

Disse virksomheder må helt konkret nu lukke deres kompetenceudviklingsaktiviteter totalt ned og dermed gør Corona-krisen dem helt enormt sårbare ikke kun på den korte bane nu og her, men i virkeligheden også på den lange bane.

Det behøver ikke være sådan – læs mere

Giv Plads – Ledelse af (Virtuel) Social Kapital

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer
Læringsledelse af Virtuel Social Kapital for en Læringspilot

Vær nu tydelig med, hvordan I er sammen i fællesskabet!

OBS: Dette er særligt skrevet som inspiration til dig, der arbejder med daglig ledelse af social læring på din arbejdsplads – brug lige 5 minutter på det her!

Kender du det: I taler om, at der er alt for mange af jeres medarbejdere, der er passive i jeres sociale læringsfællesskaber – og at det er et problem for jer?

Passivitet i læringsfællesskaber er alment kendt, som noget, man aktivt skal forholde sig til, for at imødegå. Så meget så, at passive gruppedeltagere også studeres som et særligt fænomen indenfor forskning af online sociale fællesskaber. De tilsyneladende passive deltagere har her i visse sammenhænge fået en helt særlig betegnelse: “The Lurkers”.

Lurking betyder alt andet lige “at lure” og forbindes altså til en forståelse af en slags uhensigtsmæssig og uproduktiv passivitet blandt en stor del af gruppedeltagerne, som man som Community Manager / Læringspilot skal forsøge at undgå.

Nu gør sprog jo meget for vores måde at handle på – og måske er det ikke specielt nyttigt for din gode læringsledelse alene at betragte denne store deltagergruppe som et decideret problem.

Hvis du i stedet oversætter lurking til begrebet ”Periferitet” (hvilket så hverken er specielt mundret eller særlig hverdagsagtigt), så slipper du faktisk en smule ud af en negativ forforståelse – og du kan arbejde langt mere konstruktivt med det fænomen, som er et vilkår.

Med andre ord – som altid: Det handler om din tydelige ledelse …

Læs mere om Periferitet og om tydelig ledelse i sociale læringsfællesskaber