Hjem Tema Page 2

Tema

Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Leder du jeres ROI på Læring/Træning?

Opgaven med at lede og udarbejde ROI (eng: “Return on Investment” = Afkast af Investeringer) på læring og kompetenceudvikling har du sandsynligvis prøvet.

Som HR-ansvarlig bliver du formodentlig regelmæssigt opfordret til at etablere og synliggøre sammenhængen mellem dine L&D initiativer og så bundlinjen. Det kan ind imellem være nemmere sagt end gjort, fordi sammenhængen mellem ROI og L&D kan være diffus, selv for den meget erfarne. Når det er sagt, så betyder det ikke, at den ligning ikke kan laves. Det er muligt at bruge hårde fakta og tal til at illustrere effekten af din læringsstrategi (i øvrigt også selvom du skulle arbejde i en virksomhed, der traditionelt taler i andre sprog end lige “regnearket”).

Det vigtige er i virkeligheden, at det er dig, der laver den årsagssammenhæng, som passer til opgaven – at du leder og aktivt implementerer den ledelsesramme, som begrunder det argument, der skal bære initiativet.

Dette blogindlæg perspektiverer dette og leverer en model for en sammenhængende ledelse, som du kan viderebearbejde og gøre endnu stærkere/mere relevant for dig.
Læs, del og drøft

TræningsBehovsAnalyse

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

(Repetition?): Hvornår kan det betale sig at udvikle og implementere et givet læringsinitiativ?

I dette indlæg skitserer jeg dels en metode til, hvordan du som HR-ansvarlig identificerer (og estimerer) behovet for relevant træning/læring og dels peger jeg på nogle konkrete værktøjer, du kan bruge i arbejdet.

*   Hvordan vil du træne/lære?

*   Hvem vil du fokusere på?

*   Hvad skal der trænes i?

*   Hvordan skal læring/træning leveres?

Det er en 3-trins afklaringsproces (en Træningsbehovsanalyse), der i sidste ende giver dig basis for at kunne levere en realistisk handleplan/budget, som du kan bringe til endelig beslutning, og dermed komme videre med selve opgaveløsningen.

Bland det med din egen måde at gøre tingene på, så har du alt andet lige en robust og langtidsholdbar metode, som du altid kan vende tilbage til.
Læs, del og drøft

Ledelse af Medarbejderskabte Lærings- og Træningsvideoer

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Ledelse af Medarbejderskabte Lærings- og Træningsvideoer

Videobaseret læring/træning, produceret af medarbejderne, er mainstream.

Vi er i en tid, hvor vi ikke længere betragter produktion af videobaseret læringsmateriale som dyrt, bøvlet og noget-vi-aldrig-gør, men i stedet opfatter det som relativt billigt, nemt og som et solidt og acceptabelt bud på relevant og effektiv læringsmiddeludvikling.

Det er en udvikling, der i høj grad er båret af moderne mobile, sociale mikrolæringsteknikker og -metoder og som giver anledning til (igen) at vurdere, justere og tilpasse strategier og mål for ledelse af kompetenceudvikling.

Her er vores bud på, hvordan du kan gøre det – ud fra noget af det, vi oplever og erfarer i de initiativer og projekter, vi er en del af rundt omkring.
Læs, del og drøft