Hjem Tema Page 2

Tema

Evaluering – Niveau 1 Kirkpatrick (Tilfredshed)

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Kirkpatrick Niveau 1

Niveau 1 i Kirkpatricks Evalueringsmodel for Læring handler om at kunne måle kursusdeltageres umiddelbare reaktioner på et givet lærings-/træningsinitiativ. Du kan bruge kursusdeltagerens input fra den slags målinger til at spotte forbedringsmuligheder, styrker og svagheder og evt. barrierer for udvikling.

Vælger du at gå trinnet videre og standardisere selve undersøgelsesformatet (spørgeskemaet), så kan du lave sammenlignelige undersøgelser over tid og på tværs af læringshændelser og sige noget mere sammenhængende om den generelle oplevede kvalitet af jeres samlede læringsindsatser.
Læs mere og brug vores forslag til model

Læringslederskab kræver data

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Læringslederskab kræver data

I 2017 publicerede LinkedIn Learning en undersøgelse, der drøftede, at (min oversættelse) “… medarbejderudvikling opfattes som vigtig for virksomhedsledere, men dét at påvise reel værdi af L&D indsatsen er en stor udfordring mange steder” – og bliver simpelthen ikke gjort.

Hvad gør vi i Danmark i vores mindre virksomheder på området? Opfattes ambitiøs ledelse af læringseffekt også som en afgørende faktor, der leverer konkurrencefordele i markedet?

Denne artikel drøfter, hvad der skal til for at kunne levere de rapporter, som er nødvendige – drøft gerne med

Læs mere

Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Leder du jeres ROI på Læring/Træning?

Opgaven med at lede og udarbejde ROI (eng: “Return on Investment” = Afkast af Investeringer) på læring og kompetenceudvikling har du sandsynligvis prøvet.

Som HR-ansvarlig bliver du formodentlig regelmæssigt opfordret til at etablere og synliggøre sammenhængen mellem dine L&D initiativer og så bundlinjen. Det kan ind imellem være nemmere sagt end gjort, fordi sammenhængen mellem ROI og L&D kan være diffus, selv for den meget erfarne. Når det er sagt, så betyder det ikke, at den ligning ikke kan laves. Det er muligt at bruge hårde fakta og tal til at illustrere effekten af din læringsstrategi (i øvrigt også selvom du skulle arbejde i en virksomhed, der traditionelt taler i andre sprog end lige “regnearket”).

Det vigtige er i virkeligheden, at det er dig, der laver den årsagssammenhæng, som passer til opgaven – at du leder og aktivt implementerer den ledelsesramme, som begrunder det argument, der skal bære initiativet.

Dette blogindlæg perspektiverer dette og leverer en model for en sammenhængende ledelse, som du kan viderebearbejde og gøre endnu stærkere/mere relevant for dig.
Læs, del og drøft