Hjem Agylia Side 3

Agylia

Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Leder du jeres ROI på Læring/Træning?

Opgaven med at lede og udarbejde ROI (eng: “Return on Investment” = Afkast af Investeringer) på læring og kompetenceudvikling har du sandsynligvis prøvet.

Som HR-ansvarlig bliver du formodentlig regelmæssigt opfordret til at etablere og synliggøre sammenhængen mellem dine L&D initiativer og så bundlinjen. Det kan ind imellem være nemmere sagt end gjort, fordi sammenhængen mellem ROI og L&D kan være diffus, selv for den meget erfarne. Når det er sagt, så betyder det ikke, at den ligning ikke kan laves. Det er muligt at bruge hårde fakta og tal til at illustrere effekten af din læringsstrategi (i øvrigt også selvom du skulle arbejde i en virksomhed, der traditionelt taler i andre sprog end lige “regnearket”).

Det vigtige er i virkeligheden, at det er dig, der laver den årsagssammenhæng, som passer til opgaven – at du leder og aktivt implementerer den ledelsesramme, som begrunder det argument, der skal bære initiativet.

Dette blogindlæg perspektiverer dette og leverer en model for en sammenhængende ledelse, som du kan viderebearbejde og gøre endnu stærkere/mere relevant for dig.
Læs, del og drøft

Vedligehold Medarbejderlæring og -træning

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Vedligehold medarbejderlæring og -træning

At designe medarbejderlæring og -træning op mod Ebbinghaus Forgetting Curve er stadig relevant; teorien om glemsel som funktion af tid og om hvordan information og viden tabes efter en stund, når man intet aktivt foretager sig for at fastholde det.

Man ved, at det ikke er tilstrækkeligt alene at fokusere på kvaliteten af det faglige indhold + et motiverende læringsevent + test af basal viden. Der skal særskilte pædagogiske/didaktiske aktiviteter til, der beskytter og fastholder/udbygger (nytte)værdien af et givet lærings- og træningsforløb, også i det lange løb.

Jeg har i den senere tid haft lejlighed til at fordybe mig yderligere i denne problematik, med særligt to konkrete læringsdesigns, der begge bidrager positivt til netop organisatorisk langtidshukommelse (målt på flere parametre).

Lad mig kort fremhæve dem her og samtidig også i virkeligheden rette din opmærksomhed hen mod, hvordan du som HR-konsulent kan optimere på relationen til dine linjeledere, ved at være rimelig eksplicit på, hvordan I sammen deler ansvaret for bevarelsen og udbygningen af kompetencekapitalen netop på jeres arbejdsplads. Læs, del og drøft

Bevidst Målrettet Træning

by Peter Chr. Andersen Peter Chr. Andersen Ingen kommentarer

Bevidst Målrettet Træning (eng: deliberate practice), social læring og mikrolæring

En gameplan for Bevidst Målrettet Træning, hvor I arbejder målrettet med organisatorisk udvikling af daglig praksis, handler om at skabe rammerne for aktiv læring, interaktiv læring, individualiseret læring og ikke mindst om autentisk feedback i et anerkendende, motiverende og samskabende læringsfællesskab.

Hos Roiit er det en gameplan i 3 step – “Lær Selv / Lær af Andre / Lær af Eksperten” – og vi bygger det op digitalt i sammenhæng med det, der i øvrigt ellers foregår henne i hverdagens virkeligheden.

Læs, del og drøft