Hjem Tema Vedligehold Medarbejderlæring og -træning

Vedligehold Medarbejderlæring og -træning

Hjem Tema Vedligehold Medarbejderlæring og -træning

Vedligehold Medarbejderlæring og -træning

by Peter Chr. Andersen

Vedligehold medarbejderlæring og -træning

At designe medarbejderlæring og -træning op mod Ebbinghaus Forgetting Curve er stadig relevant; teorien om glemsel som funktion af tid og om hvordan information og viden tabes efter en stund, når man intet aktivt foretager sig for at fastholde det.

Man ved, at det ikke er tilstrækkeligt alene at fokusere på kvaliteten af det faglige indhold + et motiverende læringsevent + test af basal viden. Der skal særskilte pædagogiske/didaktiske aktiviteter til, der beskytter og fastholder/udbygger (nytte)værdien af et givet lærings- og træningsforløb, også i det lange løb.

Jeg har i den senere tid haft lejlighed til at fordybe mig yderligere i denne problematik, med særligt to konkrete læringsdesigns, der begge bidrager positivt til netop organisatorisk langtidshukommelse (målt på flere parametre).

Lad mig kort fremhæve dem her og samtidig også i virkeligheden rette din opmærksomhed hen mod, hvordan du som HR-konsulent kan optimere på relationen til dine linjeledere, ved at være rimelig eksplicit på, hvordan I sammen deler ansvaret for bevarelsen og udbygningen af kompetencekapitalen netop på jeres arbejdsplads.

Simuleringer / Scenarier

Jeg har tidligere talt om værdien af aktiv læring, interaktiv læring, individualiseret læring og om autentisk feedback – ikke mindst i mit blogindlæg: Bevidst Målrettet Træning (eng: deliberate practice), hvor jeg retter fokus på simulering og stimulering af egentlig fysisk oplevet handling og adfærd.

Det vil jeg ikke undlade at gøre igen.

I Bevidst Målrettet Træning – med brugergenereret indhold (videoer/mikrolæring  på mikrohandling) – ligger noget meget substantielt og væsentligt, som er værd at gå efter, særligt når det kombineres med social læring: Her får medarbejderen lejlighed til at udforske og efterprøve personlige egenskaber som handlekraft og beslutningsdygtighed – arbejde med, hvad man skal gøre i bestemte situationer. Vise, at de kan beslutte rigtigt.

Det er et set-up, du i virkeligheden selv kan eksperimentere med for relativt få penge, for derigennem at etablere evidens for effekt, og I kan tale ud fra faktuelle læringsbegivenheder og deres umiddelbare oplevede værdi og skalere videre derfra.

Distribueret Læring / Repetition (eng: “Spaced Learning”)

Repetition er en gammelkendt og anerkendt didaktisk disciplin, hvis værdi absolut ikke skal underkendes.

Ebbinghaus hævdede i sin tid, at for hver repetition, så øges det optimale tidsinterval før den næste repetition – således at lige efter et læringsforløb, kan det give mening at repetere bare et par dage efter, mens efter et stykke tid giver det mest mening, at der går måneder/år mellem relevante repetitioner.

Vores kunders oplevelser med Agylia LMS vidner om, at når man arbejder med Spaced Learning på en moderne digital mobil læringsplatform (med alt, hvad der kommer nærmest out-of-the-box, der kan honorere detaljerede krav til styring af repetition), og kombinerer det med en yderligere række attraktive systemegenskaber som mobilitet, brugervenlighed/almén ubøvlethed og understøttelse af videobaseret mikrolæring, så kan repetition i meget stor skala ledes og styres også med ganske få ressourcer.

Også her er nøgleordene: Mikrolæring, Mikrohandling, Nanolæring, Bite-sized Learning…..kært barn har mange navne. (Længere ned i denne blog har jeg lagt nogle links til andre blogindlæg, jeg har skrevet om netop Mikrolæring … grav gerne i dem)

Uanset datalogi og mobile læringsløsninger, så er den underliggende pointe her, at huske opbygge en struktur (organisatorisk/systemmæssigt), der kan håndtere, at den beslutningskraft og handleevne, der skabes i selve træningsprocessens, motioneres og holdes vedlige over tid.

Du kender sikkert selv andre lignende design/læringsformater, der skaber egenrefleksion på den gode måde, som beskrevet ovenfor – så byg din palet af den slags læringsformater, der i virkeligheden modvirker de systemiske risici for at lave kortsigtede læringsindsatser, der ikke rækker frem i tid.

Helt overordnet

Det er oplagt klart, at du som HR-konsulent med særlig fokus på medarbejderlæring og -træning, står med udfordringen for i virkeligheden at sikre, at forretningen køber ind på din præmis om nytteværdien af medarbejderlæring/træning i. Både i forhold til de aktiviteter, der foregår op til den egentlige læringsbegivenhed, dem under og absolut dem, der sker efter læringshændelserne (både lige efter og på længere sigt).

Og øvelsen i dette “grundlæggende arbejde” kender du formodentlig allerede meget vel og har forskellige måder og veje til at gøre det på en god måde.

Når vi møder vores kunder – gerne i de tidlige faser af en implementering af interne læringsstrukturer og systemer – og vi taler om, hvordan man institutionaliserer processer efter træning ude i virkeligheden for beskytte investeringer i læring og opnå stor effekt, så taler vi tit ind i ‘kontrakten’ med linjelederne, herunder også bemandingen af styregrupper mv.

Noget af det, vi særlig ofte kommer til at tale meget konkret om, er hvordan aftaler med lokale ledere ser ud på opfølgningsindsatser, som disse:

* Yderligere læring, efterfølgende det allerede lærte
* Praktisk applikering af det lærte i hverdagen – omlægning og tilpasning af arbejdet
* Supporten fra “Respected Others” og nærmeste kolleger
* Anerkendelse / belønningsstruktur

Elementer, som vi ved positivt giver effekt på The Forgetting Curve.

Jeg har repeteret og hentet inspiration til blogindlægget her – det kan du også.

Will Thalheimer, Work-Learning Research

Alex Mackman, Tech. dir. Agylia LMS

Læs også

Læs mere om hvordan Mikrolæring tilbyder fordele for både medarbejderen og for arbejdspladsen

Læs mere om hvordan du som HR Business Partner/HR Udviklingskonsulent kan sætte rammer for jeres mikrolæring

Læs mere om nogle forslag til, hvordan man kan påskynde en reflekterende samarbejdskultur i hverdagen

Uanset

Som altid vil jeg rigtig gerne høre om dine erfaringer på området. Enten direkte eller del dem på opslaget på LinkedIn.

Og naturligvis: Skriv/ring gerne til mig direkte, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi taler sammen og du er mere end meget velkommen.

Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668

Mvh

Peter Chr. Andersen