Hjem Tema Bevidst Målrettet Træning

Bevidst Målrettet Træning

Hjem Tema Bevidst Målrettet Træning

Bevidst Målrettet Træning

by Peter Chr. Andersen

Bevidst Målrettet Træning (eng: deliberate practice), social læring og mikrolæring

En gameplan for Bevidst Målrettet Træning, hvor I arbejder målrettet med organisatorisk udvikling af daglig praksis, handler om at skabe rammerne for aktiv læring, interaktiv læring, individualiseret læring og ikke mindst om autentisk feedback i et anerkendende, motiverende og samskabende læringsfællesskab.

Hos Roiit er det en gameplan i 3 step – “Lær Selv / Lær af Andre / Lær af Eksperten” – og vi bygger det op digitalt i sammenhæng med det, der i øvrigt ellers foregår henne i hverdagens virkeligheden.

Lær selv
Demonstrér

Du modtager en opfordring til at træne og filme dine kompetencer indenfor et givet specifikt fagområde, og du uploader/deler din video i det digitale læringsfællesskab som dit svar på opfordringen

Lær af andre
Vurdér

I det digitale læringsfællesskab vurderer og kommenterer du hjælpsomt din kollegas arbejde og samtidig bruger du anledningen til at reflektere over dine egne måder at gøre tingene på – fx ved at træne/filme/uploade en tilsvarende video.

Lær af Eksperten
Optimér

Du ser en Best Practice video i det digitale læringsfællesskab som ekspert-feedback på dit arbejde, så du selv kan arbejde med at optimere dine færdigheder

Hvorfor giver dette mening

Det gør det primært, fordi du derved automatisk løfter jeres læringsindsats op i niveau – fra umiddelbare reaktioner, over læring og vidensetablering, til simulering og stimulering af egentlig fysisk oplevet handling og adfærd. Fokus på refleksion af egen gerning opbygger professionaliseringen.

 

Effektmåling af læring

 

En af vores kunder (en landsdækkende social frivilligorganisation) formulerer det meget fint sådan her, et sted i deres overordnede formidling og projektkommunikation:

(red: vores akademi og Lær selv / Lær af Andre / Lær af Eksperten ) … skal understøtte alle elementer i en læreproces, men har særligt potentiale til at styrke vedligeholdelsen af læringen (modvirke glemsel) og sikre videre læring. Metoden mikrolæring understøtter den enkeltes forståelse (af centralt defineret indhold) gennem den individuelt tilpassede og fleksible læreproces og leverer samtidig qua den lette tilgængelighed støtte til at huske læringsindholdet. Samtidig kan metoden gennem det fleksible og let tilgængelige format understøtte mekanismer, som er afgørende for vedligeholdelsen (og levendegørelsen) af det lærte, når de frivillige er tilbage i praksis: Ansporing til aktivering af den ny viden, påmindelser og gentagelser, fortsat læring og anvendelse i den daglige praksis. Da disse aktualiseringer af læringsindhold er koblet sammen med feedback fra den enkelt tilbage til organisationen, understøtter vores akademi løbende ’disruption’ eller forstyrrelse, så læringsindhold og praksis hele tiden holdes ajour med virkeligheden i alle vores vores centre…

Gør følgende

Vores erfaring på området kan summeres op med 3 key take-aways, som du kan vælge at arbejde lidt videre med afhængig af, hvor langt du selv er kommet:

* Forarbejdet med, at forankre processen hos både lokale ledere og hos de mennesker, som i hverdagen skal være med til at facilitere den samskabende læreproces, er enormt vigtigt. Forklar hvad meningen er – og hvordan det lærende fællesskab skaber resultater

* Skarphed i detaljerne om, hvordan I vil opbygge motivation, anerkendelse og belønningsstruktur…et begreb som relevans bliver centralt

* En læringsplatform, der kan honorere krav til mobilitet, brugervenlighed, ubøvlethed, og til rapportering og ledelse – og som naturligvis understøtter video-baseret mikrolæring

Læs også

Læs mere om hvordan Mikrolæring tilbyder fordele for både medarbejderen og for arbejdspladsen

Læs mere om hvordan du som HR Business Partner/HR Udviklingskonsulent kan sætte rammer for jeres mikrolæring

Læs mere om nogle forslag til, hvordan man kan påskynde en reflekterende samarbejdskultur i hverdagen

Uanset

Skriv/ring gerne til mig direkte, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi taler sammen og du er mere end meget velkommen.

Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668

Mvh

Peter Chr. Andersen