Hjem Tema Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

Hjem Tema Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

Leder du jeres “ROI” på Læring/Træning?

by Peter Chr. Andersen

Leder du jeres ROI på Læring/Træning?

Opgaven med at lede og udarbejde ROI (eng: “Return on Investment” = Afkast af Investeringer) på læring og kompetenceudvikling har du sandsynligvis prøvet.

Som HR-ansvarlig bliver du formodentlig regelmæssigt opfordret til at etablere og synliggøre sammenhængen mellem dine L&D initiativer og så bundlinjen. Det kan ind imellem være nemmere sagt end gjort, fordi sammenhængen mellem ROI og L&D kan være diffus, selv for den meget erfarne. Når det er sagt, så betyder det ikke, at den ligning ikke kan laves. Det er muligt at bruge hårde fakta og tal til at illustrere effekten af din læringsstrategi (i øvrigt også selvom du skulle arbejde i en virksomhed, der traditionelt taler i andre sprog end lige “regnearket”).

Det vigtige er i virkeligheden, at det er dig, der laver den årsagssammenhæng, som passer til opgaven – at du leder og aktivt implementerer den ledelsesramme, som begrunder det argument, der skal bære initiativet.

Dette blogindlæg perspektiverer dette og leverer en model for en sammenhængende ledelse, som du kan viderebearbejde og gøre endnu stærkere/mere relevant for dig.

Baggrund og referencer

Kommercielle virksomheder ønsker meget naturligt at styrke profitten. Derfor er profit ofte det primære og dominerende udtryk for ROI.

Der er pænt mange gode kilder til forskning og studier, som på forskellig vis påviser en tæt sammenhæng mellem ledelse af læring/træning og den profit, som skabes – og du har sikkert dine egne, som du sværger til og er glad for at arbejde ud fra.

Et amerikansk studie fra 2015 viste, at særligt i videnstunge virksomheder er intensiv medarbejdertræning en strategisk nødvendighed og forudsætning for profit. Dette studie baserer på en beretning fra en indisk IT-leverandør, der tog kampen op med IBM, Accenture og HP ved at investere tungt i datalogiske færdigheder og i domæne-specifik viden.

Et andet studie – et større Gallupstudie fra september 2016 – fandt, at når man fokuserede på medarbejdernes styrker fremfor på deres umiddelbare svagheder, så var der væsentligt mere gevinst for alle parter og det resulterede i 14 – 29% øget profit i forhold til en kontrolgruppe, der modtog mindre/ingen træning.

Bersin by Deloitte udgiver regelmæssigt rapporter, der peger på, at arbejdspladser, der opbygger et decideret high-performance læringsprogram, i virkeligheden leverer bedre resultater end deres umiddelbare konkurrenter, som ikke gør tilsvarende og at de kan opleve op til 3 gange større profitrater – og disse undersøgelser bliver i 2016 og 2017 underbygget yderligere, hvor man anviser, hvordan man bygger sådanne højtydende lærende organisationer.

Kernekompetencen i det krævede lederskab

Start with leadership…!

Når vi hos os i Roiit arbejder med vores kunder konkret med implementeringer af ledelsesmål for læring, så har det ofte været hjælpsomt at motivere kundernes ledere via helt separate øvelsesprocesser, dedikeret til dem, hvor de kan få lov til bearbejde, drøfte og debattere, hvordan de vil og skal udøve deres ledelse anderledes i hverdagen – for at styrke implementeringskraften – og ikke mindst sammenhængskraften i ledergrupperne.

Det har vi gode resultater med, så det anbefaler jeg jo helt klart, at du også gør – på din måde.

De pointer, vi typisk cirkulerer omkring i vores metode for at få sat de rigtige ord på ledernes kommende konkrete ledelsesopgaver, er grupperet i følgende to hovedperspektiver:

Læringslederskabet

* Hvad er målet med læringen – og for hvem skal målet nås?

* Hvad skal den enkelte medarbejder i virkeligheden gøre for at opnå anerkendelse som succesfulde medlemmer af / deltagere i organisationen?

* Hvordan opnår den enkelte medarbejder læring – hvad skal han/hun tage til sig som præmis og vilkår – hvori består hans/hendes eget ansvar?

* Hvilket konkret ansvar for læringen har lederen?

* Hvordan forventes medarbejderen at opnå sin læring og tilegne sig sine færdigheder – alene, sammen med andre, selvstudier … ?

* Hvad er kollegernes rolle – hvad er den udtalte forventning til dem?

* Hvornår er medarbejderen succesfuld i sin læring – hvornår er han fuldt produktiv?

* Hvilke mål er der for opnået færdigheder – kan de måles entydigt – og er målene individuelle eller kollektive?

Strukturelle og organisatoriske rammer

* Hvordan gør I belønnings- og organisationsstrukturer synlig og veldefineret med et dertil passende læringsadministrativt apparat / digitalt læringsstøttesystem?

* Hvordan sker overførslen af færdigheder til den lærende medarbejder, kontrollen af læringsindholdet og effektmålingen af læringshændelserne?

* Hvem indgår i det samlede lærende fællesskab og hvem definerer i praksis organisationens visioner, værdier og formål?

* Hvordan opsamler og kvalificerer I læringsinput og hvordan responderer og giver I feedback?

* Hvordan foretager I effektmålingen af medarbejderens læring (videns-/adfærdsvurderinger, tests og afprøvninger og/eller kvalitative ledelsesmæssige vurderinger?

* Hvem er ansvarlig for kvaliteten af læringsmaterialet og hvem sikrer det overordnede faglige afvikling/udvikling?

* Hvad er den bærende relation mellem undervisere, læringsadministration og medarbejdere?

Læs også

Jeg har tidligere skrevet en del om lavpraktisk arbejde med tilrettelæggelse af læringshændelser – bl.a. i et tidligere blogindlæg om hvad man gøre aktivt for at hjælpe en medarbejder til fortsat at lære og udvikle sig fagligt.

Logisk handler det her jo om struktureret metode for effektledelse – læs gerne kort, hvad vi gør hos os på metodesiden

PS

Har du erfaring med dette, vil jeg virkelig høre til, hvad du har gjort og hvordan læringsledelse / ledelse af ROI helt lavpraktisk er struktureret i hverdagen hos jer. Del det gerne direkte med mig eller endnu bedre: Del det på opslaget på LinkedIn.

Uanset

Som altid: Skriv/ring gerne til mig direkte, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi tager en snak sammen og du er mere end meget velkommen.

Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668

 

Mvh

Peter Chr. Andersen
Direktør og idémager