Hjem Tema Agylia LMS Anerkendt for sin Nytteværdi

Agylia LMS Anerkendt for sin Nytteværdi

Hjem Tema Agylia LMS Anerkendt for sin Nytteværdi

Agylia LMS Anerkendt for sin Nytteværdi

by Peter Chr. Andersen

Agylia LMS på international Top-20-liste

(…en artikel måske særligt for dig, der arbejder med at tilrettelægge og/eller lede jeres HR-it-landskab)

Vores samarbejdspartner Agylia med platformen Agylia Learning Management System (LMS) har placeret sig på top-20-listen over læringssystemer i kategorien “Learning Management Systemer, der leverer Mest Værdi for Pengene for Små og Mellemstore Virksomheder” (“The Best Value for Money Learning Management Systems for Small Businesses (SMBs))“.

Det bekræfter os i, at Agylia og Roiit har et slagkraftigt produkt i et meget konkurrencepræget marked også herhjemme i Danmark. Og det glæder os naturligvis.

Men hvad er det i virkeligheden, der er det mest interessante her – hvad er den anerkendelse et mere generelt udtryk for?

Det har jeg et bud på i denne artikel.

HR-it strategiske grundproblematikker

For mig som implementeringskonsulent og partner med Agylia i Skandinavien er det dejligt at opleve, at Agylia LMS opnår berettiget anerkendelse. (Du kan læse mere om anerkendelsen lidt længere ned i artiklen).

Koger jeg imidlertid en sådan anerkendelse lidt mere ind til benet og krydrer den med et vist mål af faglig nøgternhed, så inviterer det til nogle tungere overvejelser om det HR-it-landskab, som man ind imellem skal gennemløbe, når man har ansvar for budgetter og skal vedligeholde og videreudvikle HR-systemer.

Nogenlunde øverst i det overvejelseshierarki ligger

*   “Best-of-Breed” kontra “Best-of-Suite“. Eller sagt mere mundret – dilemmaet er: Skal vi investere i et større sammenhængende it-system med flere undermoduler, eller skal vi udvælge de specialsystemer, som vi vurderer hver især er de bedste i markedet på de kriterier, der er vigtige for os?

*   Kan vi finde forretningsmæssig fordel ved at abonnere på cloud-baserede løsninger fremfor løsninger vi selv drifter på egne servere?

Vi ved, at beslutning og valg af den type påvirkes af it-faglige overvejelser som:

Datasikkerhed

At data opbevares og behandles i henhold til GDPR er ubestridt væsentligt og en aktiv vurdering her er påkrævet.

Integration og datasammenhæng

Når data ikke flyder fornuftigt ind og ud af systemerne, så betyder noget for den oplevede nytteværdi. Både for administrationen i form af vedligehold af brugere mm samt for ledelsen i form af ledelsesrapporteringen. Har man mange HR-systemer at vedligeholde og er de udrullet til alle i organisationen, så er udfordringen med datasammenhæng til at mærke i praksis og værd at lægge en decideret politik for.

OBS: Jeg har tidligere argumenteret for vigtigheden af, at data hænger sammen: Modenhed i effektmålinger.

Systemtilpasning og manglende funktionalitet

Hvad er mulighederne/omkostningerne ved at tilpasse brugergrænsefladen – ikke alene i forhold til eksisterende arbejdsgange (naturligvis det primære), men også mere pragmatisk såsom sprog/begreber og branding.

Alderen på eksisterende system

Det er stadig sådan, at et systems alder betyder noget for lysten til at ville udskifte det – alene fordi datamodeller i nyeste systemer understøtter megen ny funktionalitet, som man kan være nysgerrig på at prøve af.

Sidst men absolut ikke mindst: Brugertilfredshed

Hvis brugerne ikke vil bruge systemet, fordi det er bøvlet og det ikke bidrager til hverdagens arbejde, så skal der gøres noget. Sådan er det bare.

Behovet for altid at kunne eksekvere på en strategi gennem medarbejderudvikling

Zoomer vi ind igen på LMS-løsninger, så tror vi i Roiit, at vi kan se nogle hovedtendenser blandt kunderne/brugerne, som kan være værd i almindelighed at holde øje med – og tage stilling til:

Kompliceret marked

Markedet for LMS special-systemer ser ud til bare at blive større. Der er simpelthen flere produkter at vælge imellem og kompleksiteten stiger fortsat – også når man sammenligner udbuddet indenfor andre HR-delsystemer. Markedet rykker mod Artificial Intelligens og Machine Learning, og vi kommer til at se en masse løsninger, som kommer ind i mainstreammarkedet hurtigt.

Investeringslysten er pæn

Det ser ud til, at virksomhederne generelt påtænker at investere i LMS-løsninger på nogenlunde samme niveau, som man har gjort i år, eller måske mere. Det kan tolkes som, at virksomhederne vurderer, at der fortsat er konkurrencemæssige gevinster at hente ved at indarbejde LMS-systemer i deres praksis.

Tilfredshed

Utilfredsheden synes alt andet lige at være større med LMS-moduler i de bredere systemer, end den er med stand-alone specialsystemerne – men også det modsatte er en tendens: at man er mere tilfreds som bruger af et LMS-modul end et special system. Det ligner en polarisering i markedet – og hvorfor det kan være sådan, er pt. lidt svært for mig at gøre mig klog på, så det kræver mere udforskning.

Hvad de tendenser betyder, kan du jo altid tolke på.

Det ligner for mig, at når ledere fortsat har lyst til at investere i LMS-løsninger, så kan det hænge sammen med, at de kan se, at der kan være en konkurrencemæssig fordel, der er værd at stræbe efter. Det ligner, at der fortsat er et følt behov for at gøre noget konkret for understøtte, at man kan omstille sig præcist og hurtigt med nye viden.

Så hvad er Agylia LMS’ anerkendelse et mere generelt udtryk for ?

Vi er i en tid, hvor Cloud har manifesteret sig som et seriøst bud på en fleksibel forretningsmodel, hvor man som mindre virksomhed kan komme i nærheden af meningsfyldt funktionalitet, der kan styrke ens konkurrenceevne mærkbart – også selvom man har relativt færre ressourcer end større konkurrenter i markedet.

Cloud betyder i LMS-markedet, at kompetenceudvikling nu kan understøttes digitalt, mobilt og relevant for medarbejdere også i mindre virksomheder – med et overskueligt investeringsbehov. Det er alt andet lige en udjævning af konkurrence-gabet på en måde, så mindre virksomheder har en reel mulighed for at konkurrere mod også helt store virksomheder – og til glæde for kunderne i sidste ende.

Når Agylia LMS, som en regional spiller (Agylia ligger i Bristol, England og er en virksomhed med ca. 60 specialister dedikeret alene til LMS og ikke noget andet) – i samarbejde med en lokal partner som os i Roiit, som også er dedikeret til kompetenceudvikling og læring og er tæt på markedet og som kan levere en skarp implementering, så er leverancesystemet på plads for den mindre virksomhed.

Så når jeg oversætter Agylias fine placering i konkurrencen med andre LMS-produkter i netop SMV-markedet, så er det et generelt udtryk for, at skarp fokus på cloud-arkitektur i et specialiseret LMS-design, der er integrérbart, kombineret mobil funktionalitet, så bliver det til “Høj Oplevet Nytteværdi”.

Det er strategi, som du som HR-it-ansvarlig kan tage bestik af.

Om listen / brugerundersøgelsen helt kort

https://elearningindustry.com/directory/software-categories/learning-management-systems/best/value-for-money/small-business

Listen er udgivet af det anerkendte mediehus eLearning Industry og er baseret på kundeinterviews omkring en række almene væsentlige valgkriterier, bl.a. generelle omkostninger (“Overall Costs”), funktionalitet (“Features”) og oplevet nytteværdi (“Perceived Usefulness”).

Agylia’s score for “Oplevet Nytteværdi” på 96% ligger på en delt førsteplads. Og særligt den pointe er væsentlig for netop vores kunder: “Et LMS skal kunne bruges helt lavpraktisk i hverdagen.”

Scenariet – modellen for målgruppen (SMV)

En mindre/mellemstor organisation ønsker at kompetencestøtte sine 500 medarbejdere. Der skal være supportmulighed i arbejdstiden.

*   Antal unikke brugerlogin: 50 måned/400 årlig
*   Antal tilmeldinger til kurser og læringsforløb: 100 måned/1000 årlig
*   Antal samtidige brugere: 10 gennemsnit/30 top
*   Aftalevarighed: 2-årig aftale

Def: “Oplevet Nytteværdi”

Oplevet Nytteværdi som måltal handler om, i hvilken udstrækning brugere oplever, at et givet LMS støtter deres udførelse af arbejdsopgaverne.

Læs også

Jeg har tidligere skrevet om, hvad du i praksis også kan gøre for at komme tæt på at ramme en høj en nytteværdi – fx: Træningsbehovsanalysen. Det er stadig relevant med god ledelsespraksis.

Der er mere faglighed på vej …

I løbet af efteråret 2019 og frem planlægger vi i Roiit at arbejde meget med dette tema – og vi kommer til at udarbejde og publicere flere forskellige initiativer og konkrete værktøjer, som bidrager til konkret ledelse på området.

Hvis du gerne vil følge med i det skrivearbejde, så send mig gerne en mail , så skriver jeg til dig direkte, når de ligger klar.

Uanset

Har du erfaring med dette, vil jeg virkelig høre til, hvad du har gjort og hvordan læringsledelse / ledelse af ROI helt lavpraktisk er struktureret i hverdagen hos jer. Del det gerne direkte med mig eller endnu bedre: Del det på opslaget på LinkedIn.

Som altid: Skriv/ring gerne til mig direkte, hvis du har spørgsmål og gerne vil undersøge og videreudvikle jeres muligheder indenfor digitalt støttet læring/træning – det koster ingenting, at vi tager en snak sammen og du er mere end meget velkommen.

Mail: pca@roiit.dk
Tlf: +45 4043 9668

Mvh

Peter Chr. Andersen
Direktør og idémager