Hjem Viima

Viima

Hjem Viima

Viima

Viima forstærker innovations- og idéledelse

Viima er software, der hjælper virksomheder og organisationer med effektivt at kunne opsamle ideer og forslag blandt medarbejdere og hele tiden få de bedste ideer udviklet, kvalificeret og omsat i virkeligheden – hurtigt og billigt

(Innovation Management / Professionel Business Development)

Din sammenhængende platform til ledelse af hele idégenereringsprocessen

Nemt at starte op – nemt at integrere med jeres andre Officeværktøjer

Indsamle idéer

At invitere til nysgerrighed og samtidig tilbyde et meget højt niveau af ease-of-use er 2 af grundprincipperne bag designet af Viimas brugergrænseflader.
Argumentet er: Jo flere ideer og forslag, du kan samle ind blandt dine kolleger og medarbejdere omkring dét, som er væsentlige temaer for jer her og nu, des bedre forberedt er du på at udvikle de rigtige ideer til egentlige løsninger – og des større mulighed for succes.
Viima gør indsamling af idéer og forslag nemt og overskueligt.
Viima Indsamle
Viima Diskutere

Udvikle idéer

Viima støtter dig i den vigtige del af processen, som handler om, at gode ideer udvikles til egentlig innovation, som i sidste ende giver resultater. Du kan i Viima opbygge og modellere præcis den idéproces, der skaber fremdrift i samtalen og idéudvekslingen – og som både bygger på og styrker sammenhængskraften hos jer.
For dig som Business Developer medfører Viimas progressive udviklingsdesign bla. at du reelt kan holde flere idéprocesser i gang på tværs af afdelinger og lokationer – du bliver mere effektiv, fordi du kan opsætte processerne i Viima til at hjælpe dig med at modne ideerne gennem samtalestøtte.

Prioritere idéer

Selve dét at udvælge en idé eller et forslag til videre implementering er en særlig kritisk fase – alene fordi en stor del af jeres tid og ressourcer på det her tidspunkt i idéprocessen nu er brugt og du skal bestemme retning.

Med Viima får du fleksible evaluerings- og præsentationsværktøjer, du selv kan tilpasse. Du kan sætte Viima op til at levere data, der måler ideerne op mod hinanden, så du nemt kan overskue, hvilke ideer, der rates bedst blandt dine medarbejdere.
Viima Evaluere
Viima Analysere

Analysere processen

Idéledelse er en faglighed, der – som alt andet organisatorisk arbejde – løbende skal professionaliseres, og bearbejdes ind i sammenhænge med andre aktiviteter. Modererings- og ledelsesarbejdet kræver moden opmærksomhed og særlige data.
Viima leverer de data, du skal bruge til at spotte status, flaskehalse og trends i jeres idéudviklingsarbejde – både undervejs og overordnet.

Sådan virker Viima

Eksempel: Du efterspørger – blandt jeres medarbejdere – nye idéer og forslag til, hvordan I kan forbedre jeres kundetilfredshed

Ny ide 1
Alice har set opslaget og lægger en idé op, som hun tænker kan løse en del af problemet
John laver en beregning på ideen og sender en besked videre til Susanne
Susanne evaluerer og anerkender idéen
Susanne laver en plan og beder Ben om at prøve den af i næste uge

Sådan passer idéudvikling og -ledelse ind i dit HR-arbejde

Ideudvikling som fag hænger sammen med kompetenceudvikling og læring som sociale organisations-udviklingsprocesser, der begge skal aktivt modereres og ledes for i sidste ende at skabe effekt, der kan måles og vejes.

Idéledelse består en række underprocesser med variationer i struktur og kultur afhængig af formål.

Når du definerer en specifik klar proces til styring af jeres idéer, introducerer du klare ansvarsområder, der vil give folk ansvar for fremdrift i processen. Og samtidig definerer du de fælles regler og måder at være sammen på, der gør jeres idégenereringsproces gennemsigtig og forståelig for alle. Og du sørger for, at der er en passende struktur, som proces og kultur kan være indeni. Du kan designe, hvordan du gerne vil have, at jeres system-struktur, processer og kulturer skal se ud, så jeres idégenereringsprocesser bliver så effektive og motiverende, at de reelt skaber nye forretningsmæssige muligheder for jer.

Tjek her ved siden af 3 arketyper på “den gode idéorganisering” som inspiration til, hvordan du kan arbejde nuanceret og progressivt med Viima.

Arketyper for Organisering

Princippet i den Centraliserede Organisationsmodel går i al sin enkelthed ud på, at medarbejdere bliver ansporet til at levere deres konstruktive ideer til et fælles system, hvorfra ideerne struktureres, videreudvikles og modnes. Regelmæssigt træffer ledelsen beslutninger om, hvilke af de ideer, som identificeres som værdige kandidater til implementering, og som skal fremmes og iværksættes. Ikke-besluttede ideer og forslag meldes automatisk tilbage til de relevante interessenter via systemet.

 

Dette klassiske og meget enkle princip er vældig effektivt, ikke mindst i lidt mindre virksomheder op til ca 200 +/- medarbejdere, og der er lavthængende frugter at høste, når du arbejder med at forfine og automatisere processerne og også får noget hurtighed ind i processerne.

Princippet i den Decentraliserede Organisationsmodel minder om princippet for Den Centraliserede organisationsmodel. Den store forskel er, at der her ikke er en central styregruppe, der træffer afgørelser. Beslutningsansvaret distribueres til decentral forvaltning.

Denne model ser vi hos de mellemstore virksomheder med 200 til 500 +/- – og princippet er særligt velegnet i de tilfælde, hvor ideerne alt andet lige er mindre i omfang og konsekvens, måske som i trinvise forbedringer i specifikke arbejdsgange og/eller enklere produkt- eller serviceudvidelser.

Når du optimerer processerne i sådan et miljø, så hold gerne et særligt skarpt fokus på moderingen/faciliteringen af idéprocesserne. Modningen og kvalitetssikringen. Særligt, når ideerne overlapper hinanden og går på tværs af flere afdelinger og forretningsenheder. Der skal du sikre gennemsigtighed og support, og at ideerne forankres netop dér, hvor de nødvendige ressourcer til faktisk at implementere ideerne, reelt ligger.

Hastighed og letbenethed fordrer et overblik over, hvor processerne eventuelt kommer til at gå i stå og ikke komme videre. Det kan du i din ledelse sikre.

Dette organiseringsprincip er i virkeligheden en kombination af de to andre, mere rendyrkede principper.

Hybrid princippet tager afsæt i anerkendelsen af, at eet designprincip ofte ikke er tilstrækkeligt – og at der kan være reelt behov for et nuanceret kompleks af strukturer, processer og kulturer i idégenereringerne, afhængig af kontekst, mål og konsekvens.

Det betyder i praksis, at I vil have behov for at igangsætte og vedligeholde adskillige “ideationsspor” eller “tracks”. Og med dem, opstår der et behov for en “ideations-procesejer-rolle” med ansvar for at føre et aktivt faciliterende tilsyn, samt overvåge og analysere, hvordan processerne hver især performer og løbende optimere på dem – i særdeleshed også, når ideerne overlapper hinanden på tværs af spor.

Det er en vigtig rolle, som du skal sikre blive funderet med ledelsesmæssig opbakning og budget.

Sådan kommer du i gang

Uanset hvor digitaliseret I allerede er i jeres innovationsprocesser, kan du altid bruge Roiit og Viima til at komme endnu et skridt videre

Basic Plan
Start op gratis på Viima Basic Plan

✓ Brug platformen – ubegrænset tid

✓ Aktivér dine kolleger – ubegrænset antal brugere

✓ Få hjælp via vores guides eller vores white papers – eller direkte hos vores support

Roiit KickStart 1-1 3
Start op gratis på Viima Basic Plan med støtte fra en Roiit Virksomhedskonsulent

Kickstart din første Idea Challenge kampagne på Viima med en times 1:1 opstartsmøde med en udviklingskonsulent fra Roiit.

Du lærer, hvordan du i Viima …

✓ proaktivt indsamler ideer og forslag fra dine medarbejdere.

✓ opbygger et professionelt ide-genereringsprogram, der styrker medarbejder-engagement og sammenhængskraft

✓ gør det muligt for jeres medarbejdere at stemme om ideer og forslag

✓ samarbejder med medarbejderne og får de bedste ideer og forslag frem i lyset

✓ prioriterer ideer og forslag systematisk

Roiit 5-day POC 3
Proof-of-Concept
5 dages hardcore Proof-of-Concept proces, som styrker din businesscase – designet efter dine præcise behov
Roiit Implementation Program 3
Projekt
Turn key projektering og implementering af “Den idégenererende organisation” hos jer.
Spørg, hvis du er interesseret i at vide mere

Sådan støtter vi jer – når I har behovet

Mange af vores supportydelser kan du i princippet udføre selv – men har du ikke tid til at dyrke alle detaljer selv, så kan vi gøre det for dig.

Roiit leverer professionel support på dansk – nærværende over hele landet
(Priser ex. moms)

Roiit er Certified Viima Silver Partner
Skriftlig Support

Skriv med os på e-mail eller chat med os på LinkedIn, så hjælper vi dig hele vejen med din facilitering af din idékampagne.

Værdi 1.995 Dkr.

Kampagnerapport

Vi opsætter din kampagnerapport, der gør det nemt for dig at gennemskue resultaterne og hvilke ideer, der har skabt mest værdi.

Værdi 1.995 Dkr.

Analyse-sparring

30 minutters afsluttende faglig sparring. Vi gennemgår resultaterne og vi hjælper dig med at bygge videre på succesen.

Værdi 745 Dkr.

Sæt Mål

En times 1-1 sparring med en Roiit udviklingskonsulent, inden du begynder at arbejde på din kampagne (målsætninger, forventninger, planlægning mm.)

Værdi 1.495 Dkr.

Hør mere

Skræddersy jeres supportaftale – tal med os om hvordan

Viima passer ind i jeres MS Office 365-miljø

✓ Integrér Viima med din egen MS Teams

✓ Viima kan sættes op til at sende notifikationer direkte i jeres MS Yammer platform

✓ Viima kan sættes op som en page på jeres MS Sharepoint platform

✓ Læg Viima som en Tile i jeres MS Office 365 App Launcher

✓ Knyt Viima-login sammen med jeres MS Windows login – så du styrker brugeroplevelsen og sikkerheden ved login

Viima Microsoft integration

Kickstart jeres genåbning efter Corona !

Viima Basic Plan er lige nu gratis for ubegrænsede antal brugere – præcis så længe du har behov for nye ideer

Inkl. Roiits Viima Kickstart Framework (1 times opstarts-telemøde)

Viima desktop
Bekæmp krisen – styrk gennemslagskraften
Viima Basic Plan uden betaling – for et ubegrænset antal brugere i din virksomhed – på ubestemt tid.

✓ Ubegrænset antal brugere i egen organisation
✓ inkl. 1 Viima Innovation Board
✓ inkl. Roiits 1 times 1:1 KickstartSupport

Ja tak – jeg vil gerne i gang med Viima nu – med Roiit Kickstart Support – uden betaling (linket åbner dit mailprogram)

Med Viima gør du det nemmere og billigere at …

✓ … tale med og lytte til hver enkelt medarbejder – inddrage dem aktivt i forretningsudvikling, uanset hvor i landet de arbejder

✓ … fokusere på at udvikle de forretningsområder, der betyder mest for jer – lige her og nu

✓ … rette jeres udviklingsressourcer mod netop de områder, hvor de skaber mest værdi