Hjem Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

Hjem Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

by Peter Chr. Andersen

Roiits grundlæggende værdi er, at vi langt hen ad vejen arbejder for fællesskabets bedste, hvilket rækker ud over, at vi også er passionerede i forhold til at levere “fed software, der rykker” og at vi ganske bestemt ønsker at være succesfulde indtjenings- og forretningsmæssigt.

Udgangspunktet for designet af vores læringssoftwareprodukter og vores ledelsesrådgivning er anerkendelsen af, at moderne menneskers tilværelse nu om dage foregår i den “virkelige verden” såvel som i den “digitale verden” – samt at de mest indsigtsfulde historier om vores færden i netop de digitale fællesskaber kan fortælles, når vi arbejder erkendelsesbaseret observerende, analyserende, planlæggende og intervenerende på grundlag af og med data – fremfor når vi arbejder med formodninger og antagelser om sammenhænge, som vi mere umiddelbart opfatter dem.

Vores fortolkning af Return of Investment (ROI)

ROI er en økonomisk model til beregning af, hvornår et givet projekt eller investering har tjent sig selv ind og ROI er typisk et opmærksomhedspunkt for stort set alle vores kunder.

I Roiit forsøger vi konstant at holde os det for øje, hvilket præcis er derfor, at ROI med IT er indarbejdet som vores navn.

I Roiit lægger vi et stort arbejde i at designe og implementere god og effektiv læringssoftware, som ellers ville være dyr for vores kunder at udvikle og drive selv. Vores mission tilsiger os imidlertid også, at vi skal være mere end blot et softwarehus. Vi skal tage aktiv stilling til det samfund, vi er en del af – med opmærksomhed på de begrænsninger i økonomi og ressourcer, som berør os alle og ikke mindst mange af vores kunder.

Og vi har valgt at arbejde for ideen om, at alene fordi vores kunder kan være små af størrelse eller har begrænset økonomi og/eller ressourcer, så skal de ikke automatisk være afskåret fra at kunne levere verdensklasse kvalitet i deres arbejde, støttet af vores løsninger.

Bl.a derfor har vi valgt en strategi som platformsleverandør, hvilket for vores kunder indebærer, at vi ikke bliver ved at løse det samme problem igen og igen ved udvikle det samme software eller den samme algoritme fra bunden om og om igen. Vores kunder kan derimod umiddelbart og nemt komme ombord i vores løsninger, og fokusere på at skalere deres kompetenceudviklingsinitiativer effektivt derfra. Og eftersom vi stræber efter bygge nære relationer til vores softwarepartnere bagud i værdikæden, så stræber vi efter at være i stand til at etablere nære partnerskaber med vores kunder, hvor vi kan indarbejde nogle af deres helt specielle ønsker enten i særskilte moduler og/eller i fremtidige versioner.

På den måde får vores kunder adgang til det bedste af to verdener: Tilgang til Læringssoftware til en brøkdel af udviklingsomkostningerne OG de undgår mange af de risici, der jo altid er forbundet ved at udvikle håndsmedet software.

Vi er stolte af den måde at tænke og udvikle moderne forretningsførelse på og tror på, at det er bæredygtigt i sig selv og skaber værdi for alle parter på den lange bane.