Hjem Gratis PowerWorkshop “Kom Frisk”

Gratis PowerWorkshop “Kom Frisk”

Hjem Gratis PowerWorkshop “Kom Frisk”

Gratis PowerWorkshop “Kom Frisk”

by Peter Chr. Andersen

Når jeres teams er ramt på samarbejdet, bliver dine strategier ikke udført i praksis – det kommer I til at mærke negativt, både på de daglige resultater og på bundlinjen.

80%

Statistik: 80 procent af forandringsprocesser mislykkes helt eller delvist – og den primære årsag er underkommunikation og manglende ledelse af forandringsprocessen
(ref. Oxford Psychologists Press)

Denne morgenworkshop handler ikke alene om værdien af god teamudvikling, coaching eller for den sags skyld om læringssoftware, der støtter kompetenceudviklingsarbejdet, MEN i virkeligheden mere om, hvordan du varigt skaber organisatorisk sammenhængskraft, konstante læringsanledninger i et anerkendende samspil med medarbejderen, så jeres forandringsproces lykkes.

Kom og find ud af, hvordan du ruller uformelle, digitale og sociale læringsrum ud i din arbejdsplads – uden at det springer alle jeres budgetter – og helst inden du brænder flere penge af på budgettet for teamudvikling.

Deltagerprofil

Denne workshop henvender sig særligt til virksomhedsledere, HR-chefer med ansvar for læring og udvikling af medarbejdere, der ønsker at arbejde endnu mere progressivt og strategisk med digitalt støttet forandrings- og læringsledelse.

Du er sandsynligvis allerede fagligt velfunderet og vant til at “flytte noget i praksis”, der skaber forandringer i tråd med jeres overordnede strategi og jeres grundlæggende værdier.

Samtidig ved du også, at det er et alment vilkår, at verden flytter sig og kravene til medarbejdernes samarbejdsevne er anderledes end de var for bare få år siden – og at det skærper kravene til de udviklingstiltag, du sætter i gang.

Er dine vilkår at …

… din virksomhed vækster
… din virksomhed arbejder på flere lokationer
… din virksomhed står overfor at skulle omstille sig til nye handleplaner og strategier
… du mangler ny inspiration og konkrete mål for forandringen

så er denne workshop særligt relevant for netop dig

Indhold

Forandringsprocesser, der skal lykkes i praksis hver gang, kræver et fokus på strategisk ledelse, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder.

På workshoppen gennemgår vi hovedelementerne i vores forslag til en sammenhængende løsning, der kan tilpasses og indarbejdes i jeres virksomhed.

* Organisering af sammenhængende digital social læring baseret på Deliberate Practice og Five Behaviors of a Cohesive Team

* Projektering af et relevant pilotprojekt

Sagt på en anden måde … du får

* Substans: Et konkret indblik i en simpel og effektiv metode for uformel social læring, der gør en forskel for din arbejdsplads både på den konkrete opgaveløsning og i hverdagens omsættelse af jeres grundlæggende værdier

* Praksis: Et konkret bud på, hvordan du varigt skaber robust organisering omkring forandringsprocesser

Rammerne for workshoppen

Eftersom vi er selv beslutningstagere i egne virksomheder, ved vi udmærket godt, at seminarer/workshops generelt skal være målrettede, nærværende og meningsfyldte, så vi ikke spilder hinandens tid.

Derfor tilbyder vi dig en gratis workshop:

* Med maks. 10 deltagerpladser – for at skabe reel mulighed for samtale, der ikke drukner i mængden

* Som kun beslaglægger 1 time af din tid og det er om morgenen – af respekt for du kan nå en normal arbejdsdag

* Samvær med andre deltagere med fokus på læring og forandringsledelse samt to selvstændige rådgivende konsulenter som er direkte ansvarlige for indholdet – og din garanti for originalitet og kvalitet i leveret tanke og handling

Sted

Vi har venligt lånt CityMeetings fine mødelokaler i Amaliegade 36, 1256 København

Underviser og facilitator

Workshoppen ledes og varetages af Peter Chr. Andersen, Roiit (4043 9668) og Mette Nelleberg, Nelleberg Potentialeudvikling (5140 0667)

Tilmeld dig her til Roiit kursus