Hjem Software Deedak

Deedak

Hjem Software Deedak

Deedak

by Peter Chr. Andersen
Med Deedak kan du observere og analysere data fra Facebook Grupper professionelt. Deedak dokumenterer effekten af dialogen i en Facebook Gruppe og etablerer de nødvendige fakta og tal, der fortæller dig noget meningsfyldt om gruppens samlede virtuelle sociale videnskapital.

Deedak® og Facebook Grupper

Vi benytter dedikeret social software

Vi bruger Facebook Grupper som virtuelle fællesrum og mødelokale – primært fordi Facebook er verdens mest udbredte og alment benyttede sociale platform og fordi det ud fra et datalogisk synspunkt er en robust og meget veldokumenteret åben platform

Deedak er en software-service, der knytter sig til Facebook Grupper. Det giver os mulighed for at nærstudere effekten af den vidensudveksling, vi sætter i gang og bruges som et ledelsesmæssigt støtteværktøj til at styrke samarbejdet i gruppen og dermed den sociale læring

70:20:10

Deedak og Facebook Grupper understøtter den læringsstrategiske model, mange virksomheder og organisationer har lært at kende som 70:20:10-modellen.

70:20:10-modellen handler om at forstå organisatorisk læring og træning helhedsorienteret:

  • 70% af al læring foregår eksperimentelt og ikke formelt. Det sker gennem det daglige arbejde
  • 20% af al læring foregår socialt og ikke formelt. Det sker gennem samvær med kolleger og ligemænd (social læringsstøtte)
  • 10% af al læring sker formelt. Det sker gennem strukturerede trænings- og uddannelsesforløb

Når vi skeler til 70:20:10-modellen imødekommer vi problemstillinger, der er særligt knyttet til at arbejde med den mere formelle og strukturerede læring samt de tilhørende traditionelle læringssystemer:

  • Relativt forhøjet læringsomkostninger i forhold til udbyttet (Fravær fra arbejdet, læringssoftware / LMS-løsninger, rejser, undervisere mv)
  • Manglende oplevet rettidighed og relevans i læringen (Adgang til eksperter og viden om praksis på rette tid og rette sted – i den takt og i den hastighed, som arbejdet øvrigt reelt foregår i)

Distribueret kollektiv viden

Effekt

Indhold og leverancer

I praksis indeholder et typisk Deedak implementeringsprojekt

  • Opsætning af relevant Facebook Gruppe
  • Opsætning af Deedak
  • Design og plan for Online Social Læring
  • Design af effektmålingen

Vi arbejder med læringsmetoder som passer til

… hvor gentagelse hjælper med at lagre viden i langtidshukommelsen og påvirker opmærksomheden

… som i sin modsætning til repetition, styrker oplevelsen af relevans og aktualitet

… fordi det styrker gruppedeltagerens evne til refleksion

… fordi det styrker identitetsdannelse