Hjem Casestudier Marine Learning Alliance College

Marine Learning Alliance College

Hjem Casestudier Marine Learning Alliance College

Marine Learning Alliance College

by Peter Chr. Andersen

For at kunne levere et virkeligt innovativt trænings- og uddannelsesprogram, valgte man Agylia Learning Management System som platformen for at levere MLA College mobile lærings-app.

Marine Learning Alliance (MLA) College, et datterselskab under Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), er specialister indenfor e-læring af marine kompetencer – akkrediteret af Plymouth University.

Som moderselskab til The Hydrographic Academy, fokuserer MLA College på at understøtte uddannelser og træning i marinerelaterede emner i verdensklasse, særligt indenfor hydrografi.

Udfordringen

Med et stigende antal internationale studerende spredt over hele verden, havde MLA College behov for at styrke deres leverance­modeller ved at tilbyde særlig nem adgang til opdateret undervisningsmateriale i høj kvalitet – også selv når de studerende var på havet uden internetopkobling.

Adam Corney, Commercial Director hos MLA College, forklarer det således: “With students in over 50 countries, some of whom regularly travel globally on-board ships, we identified the need for a proven, flexible and modern way to deliver our educational programmes to academic students and marine industry employers.”

Før i tiden leverede MLA College deres undervisnings­materialer primært via USB stik. Produktionen af disse USB-stiks og sikring af, at de kom frem til de studerende overalt på kloden, var både tids- og ressource­krævende.

Løsningen

For at kunne levere et virkeligt innovativt trænings­program, valgte man den cloud-baserede Agylia Learning Management System som platformen for at levere MLA College mobile lærings-app. Som en væsentlig del af de studerendes uddannelse og videre professionelle udvikling, giver MLA Colleges mobile lærings-app adgang til det seneste undervisnings­materiale på iOS og Android enheder.

Eftersom de studerende i deres hverdag kan være helt uden internetopkobling, er det nødvendigt, at de kan downloade undervisnings­materialet i selve app´en, mens mobiltelefonen / Ipad´en er online (f.eks. i havn), så de kan arbejde videre med materialet også offline ude på havet – fri af tid og sted. Og lige præcis den funktionalitet er en Agylias kernefunktionaliteter. Dermed understøtter Agylia meget præcist, at de studerende kan læse op på pensum uanset en ellers travl tjenestedag.

Agylias mobile lærings-app gør det muligt for MLA College at levere en vifte af undervisningsmaterialer, inklusiv e-læringskurser, videoer, Office og PDF dokumenter. Herudover leverer de nyheder og notifikationer direkte ned i app´en og dermed skaber og vedligeholder løsningen en rig og meningsfyldt kommu­nikations­kanal mellem MLA College og deres stude­rende.

MLA College lagrer deres undervisningsmateriale i selve Agylia LMS. Det kan de gøre, fordi Agylia platformen nemt skalerer op og kan levere en sikker infrastruktur uden begrænsninger på mængden af læringsressourcer og uden begrænsning på antallet af studerende, som de er i kontakt med. Det giver en overskuelighed i administrationen og allokeringen af undervisningsmaterialet.

De har behov for at kunne definere individuelle dynamiske læseplaner i takt med en given studerendes progression: “With students enrolling and starting undergraduate or postgraduate syllabuses in hydrography, or studying our brand new MetOcean Awareness course at various times throughout the year, we needed a solution that enabled us to deliver selected pieces of learning materials to particular students or groups,” fortæller Adam Corney.

Udover almindelig SCORM dataopsamling, har Agylia indarbejdet Experience API (Tin Can) Learning Records Store (LRS), der opsamler yderligere læringsdata, herunder også de data, der kommer fra den mobile del af løsningen. Det medfører blandt andet, at selv når den studerende arbejder med undervisningen offline, så opsamler Agylia deres fremdrift – inklusiv hvad der bliver læst og hvad der færdiggøres. Næste gang, den studerende er online, synkroni­serer app´en med Agylia­­-serveren som bag­grunds­proces – helt sømløst og automatisk.

Det gør det alt andet lige muligt for MLA College at opsamle og rapportere på et rigere datasæt, og dermed få en stor forståelse for den enkeltes studerende fremdrift og udvikling.

Resultatet

Lanceringen af den mobile lærings-app har haft en positiv indvirkning på MLA College’s muligheder for at levere verdensklasse uddannelse og træning. De kan nu levere opdateret undervisningsmateriale hurtigt og direkte til de studerende over hele kloden – fri af tid og sted.

Adam Corney konkluderer: “We require an innovative mobile learning solution to support our students and to provide them with a great learning experience. Agylia provides that powerful and flexible mobile delivery infrastructure – one that will grow with us into the future.”