Hjem Agylia Casestudier

Agylia Casestudier

Hjem Agylia Casestudier

Agylia Casestudier

by Peter Chr. Andersen

Virksomheder og organisationer vælger Agylia Learning Management System til at understøtte deres arbejde med kompetenceudvikling af mange årsager. Casestudierne er spændende og fortæller historier om ambitioner, engagement og udvikling.

Omdrejningspunktet i beretningerne er typisk oplevelsen af at kunne udnytte Agylias mobile læringsinfrastruktur til på nye måder at inddrage uddannelsen/træningen i hverdagen, selv under meget krævende omstændigheder, `fri af tid og sted` og ikke nødvendigvis altid online

Underliggende er der en naturlig forventning om, at Agylia er den digitale læringsinfrastruktur, hvori man kan bygge en organisering rundt om hele leverancesystemet – med mange og fleksible muligheder for at understøtte intentioner om distribueret forvaltning og ledelse af læringsindsatsen i hverdagens arbejde

Læs nedenfor danske og internationale beretninger om, hvorfor Agylia er blevet valgt helt konkret

Habitus Akademi Roiit Agylia

Habitus ønskede at lancere en række nye læringsinitiativer over for medarbejderne. Man ville modernisere selve måden at levere læring på som supplement til de eksisterende interne ofte lidt tunge kursusforløb – bl.a. ved også at tilbyde en mobil læringsplatform. Og man ønskede en styrke og opgradere hele organiseringen af kompetenceudviklingen.

Man valgte Roiit og Agylia Learning Management System (LMS) ud fra en overordnet strategi om, at Habitus skal være markedsførende på valid viden indenfor deres fagfelt.

Platformen kom til at hedde Habitus Akademi.

Læs mere

Med et stigende antal internationale studerende spredt over hele verden, havde MLA College behov for at styrke deres leverance­modeller ved at tilbyde særlig nem adgang til opdateret undervisningsmateriale i høj kvalitet – også selv når de studerende var på havet uden internetopkobling

Læs mere

Den britiske organisation Meningitis Now er den første meningitis-patientorganisation i verden. De gik sammen med medicinalfirmaet Pfizer om at skabe e-learning programmet ‘Meningitis Aware Recognition Mark for Pharmacies’ målrettet apotekere i hele landet

Læs mere

Warsash ønskede at forandre og opgradere hele læringsoplevelsen ved at tilbyde deres studerende adgang til højere kvalitet i læringen og opdateret undervisningsmateriale uanset, hvor de var og hvornår de havde behovet – derfor valgte de Agylia Mobil Læringsløsning

Læs mere

Det engelske udenrigsministerium søgte efter et mobilt Learning Management System, så de kunne gennemføre deres strategier for langsigtet organisatorisk kompetenceløft. Valget faldt på Agylia

Læs mere